Hva skjer, Kurs og Arrangementer URIF Temakveld – Den digitale tvilling – ny teknologi til byggeplass – 27. mars
urif-temakveld-den-digitale-tvilling-ny-teknologi-til-byggeplass-27-mars

Vegprosjektet Rv3/25 Ommangsvollen gjennomføres som en totalentreprise med prosjektering parallelt med bygging. Dette stiller høye krav til effektiv prosjektering, samhandling og byggbarhet, med utfordringer bl.a. knyttet til dataflyt og informasjon i modell. Hvilke erfaringer har man fått og hvordan griper man neste store prosjekt av denne typen?

Med en fremoverlent prosjektgruppe har VR, MR og AR blitt testet i prosjektet. Men hva er disse begrepene som svirrer rundt oss? Hva er nytteverdien av ny teknologi i byggeprosessen? Er behov og bruksområder like innendørs og ute på anlegg?
Temakvelden belyser erfaringer og gir mulighet til uttesting av morgendagens teknologi (SiteVision og HoloLens).

Tid: Onsdag 27.mars kl. 17.00 (oppmøte 16.45)
Sted: Akersbakken 12
Servering: Mat & øl/mineralvann
Påmeldingen er nå stengt, men du kan sende mail til urif-oslo@rif.no for å sette deg på venteliste. 

Arrangementet fortsetter med mat, øl/mineralvann og mingling i samme lokale etter foredragene.

Arrangementet er åpent for alle under 35 år, tilknyttet en av RIFs medlemsbedrifter. Spre ordet og ta gjerne med en kollega!

FOREDRAGSHOLDERE

Edle M. Stang, ViaNova
Edle har god erfaring med prosjektering og modellering av veganlegg. Hun har den siste tiden fulgt opp modellbasert leveranse under bygging av OPS-prosjektet Rv 3/25.

Andreas Haugbotn, ViaNova
Andreas har inngående kjennskap til 3D-modellering. Han har de siste årene vært en aktiv deltager i forskning og utvikling av ny teknologi rettet mot anleggsbransjen.

For å laste ned programmet, trykk her.

Med vennlig hilsen styret i uRIF Oslo