Hva skjer Tunnelstudiet 2019 – Søknadsfrist 30. oktober
tunnelstudiet-2019

I januar 2019 går startskuddet for 11. kull i EVU-kurset som kalles Tunnelstudiet. Hensikten med kurset er å øke samhandlingen mellom ulike tunnelmiljø for å styrke kvaliteten i alle faser av et tunnelprosjekt.

Tunnelstudiet er et tilbud til alle som jobber med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av samferdselstunneler. EVU-kurset startet som et tilbud til ansatte i Statens vegvesen og Bane NOR, men er nå åpnet for andre aktører i bransjen. Kurset er nå en del av studieprogrammet Erfaringsbasert master i veg og  jernbane.

Informasjon om kursinnhold, samlinger, søknadsfrister m.v. finner du på ntnu.no/videre og vegvesen.no/tunnelstudiet

For mer materiell, trykk her:

MÅLSETTING
Tunnelstudiet skal
• Legge grunnlag for helhetstenkning og vektlegging av drift og vedlikehold i alle faser
• Øke samhandling mellom tunnelfagmiljøene
• Styrke kvalitetsforståelse og tverrfaglighet
• Bidra til bedre sporbar dokumentasjon i alle faser
• Gi bedre oversikt over grunnlagsdokumenter, retningslinjer og håndbøker
• Gi innføring i levetidsbetraktninger
• Gi bedre faglig trygghet for medarbeidere og ledere
• Bidra til økt fokus på trafikanter og brukere
• Bidra til nettverksbygging

STUDIEPROGRAM
Tunnelstudiet går over fem samlinger à tre dager, og i tillegg kommer jobbing med prosjektoppgaver mellom samlingene.

Første samling blir i januar 2019, og siste samling i november 2019. Tunnelstudiet avsluttes med en obligatorisk eksamen ved NTNU.

Søknadsfrist: 30. oktober 2018

KONTAKT
NTNU
Amund Bruland
amund.bruland@ntnu.no
Tlf. 73 59 47 37 / 97 09 32 53

Statens vegvesen
Harald Buvik
harald.buvik@vegvesen.no
Tlf. 952 21 732

Statens vegvesen
Reidun Svendsen
reidun.svendsen@vegvesen.no
Tlf. 22 07 30 88 / 416 63 180

Bane NOR
Hans Egil Larsen
hans-egil.larsen@banenor.no
Tlf. 474 76 616

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]