Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Seminar: Hvordan unngå konflikter og tvister i prosjektbaserte virksomheter – 22. oktober
seminar-hvordan-unnga-konflikter-og-tvister-i-prosjektbaserte-virksomheter-22-oktober

Prosjekt Norge, RIFEBA og AiN er innforstått med at konfliktmengden innen prosjektbasert virksomhet er alt for stor. Dette har vi tatt konsekvensen av og inviterer til et seminar 22. oktober i RIF’s lokaler i Oslo, Essendrops gate 3, kl. 10.00 – 14.30.

Program

Del 1: Bakgrunnsinformasjon om konflikter, prosjekteringsprosessen og produksjonsprosessen – hvor ligger kimen til konflikter?

  • Hvilke kostnader påfører konflikter og tvister de berørte parter og samfunnet for øvrig? Kari Sandberg, EBA
  • Hvordan skape bedre tillit mellom utbygger og leverandører? Ole Petter Thunes, Rambøll
  • Hvorfor er samferdselssektoren ekstra utsatt for konflikter? Betina Sandvin, Statens vegvesen

Gruppearbeid med oppsummering og plenumsdiskusjon med panel.

Lunsj

Del 2: Anskaffelser, gjennomføringsmodeller, kontrakter – hva er løsningene?

  • Hvorfor oppstår egentlig konflikter og hvordan forebygge dette? Hva med bruk av mekling for å løse tvister? Jurist
  • Hvordan påvirker anskaffelses- og gjennomføringsmodeller konfliktnivået – hvordan kan dette reduseres? Egil Skavang, Arkitektbedriftene
  • Nytt kontraktsregime – hvordan bør dette se ut? Bjørn Børseth, Nye veier

Gruppearbeid med oppsummering og plenumsdiskusjon med panel.

Arrangementet er åpen for alle, så sett av datoen i kalenderen nå. Husk at konflikter skaper bare tapere, fordi det koster så uhorvelig mye.

Påmeldingsfrist: 14. oktober. (Klikk her for påmelding). Påmeldingen kan enkelt endres)