Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer RIFs Høstkonferanse 2020/Webinar – 5. november
rifs-hostkonferanse-2020-5-november

RIFs Høstkonferanse 2020 blir grunnet Corona-situasjonen annerledes i formen. Vi jobber for tiden med å utforme et svært spennende program for et intensivt webinar, hvor det også vil være noen fysiske billetter tilgjengelig.

Tema er Fremtidens bygg- og anlegg. Hvilke krav og muligheter har næringen sett i lys av økende digitalisering og bærekraftig utvikling? Hvordan kan næringen bidra til å nå Norges bærekraftsmål? Hva er status for bransjen post-Corona?

Følg med her for mer informasjon om program, påmelding og foredragsholdere.

  • Tid: 5. november 2020 klokken 08.30-11.00
  • Sted: Auditoriet i Essendrops Gate 3

Årets Høstkonferanse vil være gratis og alle påmeldte vil få tilsendt en streaming-lenke.