Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer RIFs Årsmøte 2020 – 18. juni
rifs-arsmote-2020

Årsmøtet for RIF er grunnet Corona-situasjonen utsatt til 18. juni. Det faglige programmet er også utsatt og vil bli del av RIFs Høstkonferanse den 27. oktober.

På grunn av korona-situasjonen avholdes møtet elektronisk på Teams. Det betyr at den praktiske gjennomføringen vil bli noe annerledes enn tidligere år.

Praktisk informasjon i forbindelse med gjennomføring av årsmøtene:

  • Av praktiske årsaker mht. gjennomføringen på Teams, ber vi om påmelding fra én representant fra hvert firma som også har fullmakt til å stemme på vegne av firmaet.
  • Det vil bli opprop 10 min. før møtestart med registrering av tilstedeværende firmarepresentant og antall stemmer som er representert. Da får vi samtidig sjekket at alle er online og at lyd og bilde fungerer.
  • Avstemming blir utført via chat-funksjonen i Teams. De som eventuelt er uenig i forslag til vedtak, skriver «Firmanavn» + «uenig» i chatten. Administrasjonen teller opp antall stemmer imot.
  • Hele Teams-møtet (video, lyd, chat, presentasjoner) tas opp og arkiveres. I tillegg utarbeides en skriftlig protokoll.

Datoer å merke seg:

  • 15. juni – Siste frist for påmelding
  • 15. juni – Siste frist for innsending av fullmaktsskjema. Vi ber om at fullmaktsskjemaet scannes og sendes på epost til marit.knudsen@rif.no. (Til info: Ved å signere fullmaktsskjema, overføres fullmakt ved avstemming til representant for et deltakende RIF-firma)
  • 16. juni – Utsendelse av oversikt over hvilke firma som er tilstede på møtet, navn på firmaets representant og det antall stemmer de representerer. Ved avstemming vil antall stemmer hvert firma representerer fungere som «stemmeseddel».
  • 16. juni – RIF sender ut møtelink via Teams til de påmeldte deltakerne. For de som ikke er på Teams kan det lastes ned en gratis app i nettleseren. Teams-innkallingen starter 10 min. før møtestart slik at møteleder får tid til opprop.
  • 18. juni – Gjennomføring av Årsmøter RIF og RIF Service med opprop kl 09.50.

Ved spørsmål kontakt oss på rif@rif.no

Påmelding digitalt årsmøte 2020