Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Radonkonferansen 2019 – 17. oktober
radonkonferansen-2019

Norsk Radonforening (NRF) inviterer til årets viktigste samling for kommuner, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner som er involvert i radon som fagområde.

NRF representerer en bransje som er i stadig utvikling hvor forskrifter, lover og regelverk setter strenge krav til grenseverdier, målinger og tiltak både for nye og eksisterende bygg. Radonkonferansen er en sentral arena for oppdatering av hva som skjer innenfor området, og gir mulighet for nyttig erfaringsutveksling og faglig påfyll gjennom interessante og informative foredrag. Målgruppen for Radonkonferansen er alle som berøres av radonbaserte tjenester, enten det er leverandører, kunder, premissgivere eller andre relevante aktører.

Tid: Torsdag 17. oktober 2019 kl. 09.30 – 15.00
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Program (veiledende):

 09.30 –10.00Kaffe og registrering
10.00 –10.10Velkommen

v/Norsk Radonforening, Øyvind Krogstadmo

10.10 –10.40

10.40 –11.15

Radon på arbeidsplasser

«Regulering av radon på norske arbeidsplasser». Astrid Lund Ramstad, Arbeidstilsynet

«Radon i Forsvarsbyggs bygg og anlegg»

Case-presentasjon, Camilla Dahl Rustad, Forsvarsbygg

11.15 –11.30Kaffe / standbesøk
11.30 –12.00Radon på arbeidsplasser (forts.)

«Planlegging av arbeid i områder med radon». Byggherres ansvar, radon-oversikter og forberedende faser av byggeprosjekter mht. radon. Kristin Hovland, Skanska Norge AS

12.00 –12.40Lunch
12.40 –13.10Radon og helse

«Helserisiko fra radon og grunnlaget for DSAsanbefalinger». Bård Olsen, DSA

13.10 –13.30

13.30 -14.10

Fagfokus og læring

«Stråledoser fra radon og nye beregnings-måter».  Bård Olsen, DSA

«Varighet av radonreduserende tiltak i boliger etter 15 år». Trine Kolstad, DSA

14.10 –14.25Kaffe / standbesøk
14.25 –14.40

14.40 –14.50

Globalt radonfokus

Hva skjer i Sverige? Svensk Radonforening, Dag Sedin

Informasjon fra ERA / ROOMS. NRF

14.50 –15.00Personsertifisering innen radon

Norsk radonforening vil i samarbeid med SINTEF Byggforskarrangere sertifiseringskurs innenfor radontjenester fra 2020. Konkretisering av innhold og praktiske opplysninger vil bli presentert. SINTEF/NRF

Avslutning

Praktisk informasjon
Deltakeravgift ikke-medlemmer (Norsk Radonforening): Kr. 1600,- lunch inkludert.
Deltakeravgift medlemmer (Norsk Radonforening): Kr. 900,- lunch inkludert.

Påmelding via e-post til post@radonforeningen.no eller tlf . 92 81 00 83. Betalingsinformasjon: Betalingsmottager: Norsk Radonforening, Kto.nr: 95250594535, merk deltagernavn/bedrift og antall personer.

For fullt program, trykk her.