Hva skjer Radonkonferansen 2018 – 18. oktober
radonkonferansen-2018

Norsk Radonforening (NRF) inviterer til årets viktigste samling for kommuner, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner som er involvert i radon som fagområde.

NRF representerer en bransje som er i stadig utvikling hvor forskrifter, lover og regelverk setter strenge krav til grenseverdier, målinger og tiltak både for nye og eksisterende bygg. Radonkonferansen er en sentral arena for oppdatering av hva som skjer innenfor området, og gir mulighet for nyttig erfaringsutveksling og faglig påfyll gjennom interessante og informative foredrag. Målgruppen for Radonkonferansen er alle som berøres av radonbaserte tjenester, enten det er leverandører, kunder, premissgivere eller andre relevante aktører.

Tid: Torsdag 18. oktober 2018 kl. 09.30 – 14.30
Sted: Radisson Blu Hotel Alna, Tevlingveien 21, 1081 Oslo

Program (veiledende):
09.30 – 10.00 Kaffe og registrering
10.00 – 10.15 Velkommen Norsk radonforening v/Øyvind Krogstadmo
10.15 – 10.50 Måling av radon – bakgrunnen for Strålevernets anbefalinger Statens strålevern v/Ingvild Finne
10.50 – 11.15 Personsertifisering av radontjenester – kvalitet og kompetanse i leveranser Norsk radonforening/SINTEF Byggforsk
11.15 – 11.30 Kaffepause /stands
11.30 – 12.00 Teknisk forskrift 2017 («Tek17») – hva er nytt? Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) v/Knut Helge Sandli

12.00 – 12.30 LUNCH

12.30 – 13.10 Stråling fra radon på arbeidsplasser under jord – Ny veiledning utarbeidet av Arbeidstilsynet, Strålevernet og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Statens strålevern v/Bård Olsen og Arbeidstilsynet v/Astrid Lund Ramstad
13.10 – 13.40 Radonsikring – nye anvisninger SINTEF/Byggforsk v/ John Einar Thommesen
13.40 – 14.00 Kaffepause / stands
14.00 – 14.15 ERA RADON WEEK – relevant informasjon fra årets konferanse Statens strålevern v/Ingvild Finne
14.15 – 14.30 Plenumsdebatt med spørsmålsrunde
14.30 Oppsummering og avslutning Norsk radonforening

Praktisk informasjon
Deltakeravgift ikke-medlemmer: Kr. 1600,- lunch inkludert.
Deltakeravgift medlemmer: Kr. 800,- lunch inkludert.

Påmelding sendes til: post@radonforeningen.no eller pr. telefon 928 10 083.
Betalingsinformasjon: Betalingsmottager: Norsk Radonforening, Kto.nr: 95250594535, merk deltagernavn/bedrift og antall personer. 

Hotellinformasjon

Radisson Blu Hotel Alna
Tevlingveien 21, 1081 Oslo
Telefon 23 28 77 00