Rådgiverytelser

RIF erfarer at rådgivere blir engasjert på svært ulikt vis. Prosjektmål, forventede ytelser og roller er ofte uklart angitt fra oppdragsgivers og myndighetenes side. Det blir opp til rådgiveren å definere dette selv, med varierende resultat. Dette bidrar til at man konkurrerer på ulike vilkår når det gjelder rammene for oppdraget, og får unødige diskusjoner i ettertid om dokumentasjonsomfang og kostnader.

RIFs ytelsesbeskrivelser skal bidra til å øke forståelsen for betydningen av spesifikke fagfelt, hva faget omfatter og hvordan rådgivende ingeniører innen faget kan bidra i et prosjekt. Hensikten er altså å gi oppdragsgivere og rådgivere et felles utgangspunkt. Veilederen er ikke bindene for partene. Den reflekterer konsensus mellom de største rådgiverforetakene i Norge om hva som er normale ytelser og fornuftige grensesnitt. Dermed ivaretar den oppdragsgivers og samfunnets interesser i byggesaker.

Prosjekteringsledelse (PRL/PGL)

VVS (RIV)

Elektro (RIE)

Brannsikkerhet (RIBR)

Akustikk (RIAku)

Miljø (RIM)

Bygningsfysikk (RIBYFY)