Gratispublikasjoner

MMI

Her finner du RIF, EBA og Arkitektbedriftene i Norges Modell Modenhets indeks.

SHA

Her finner du RIFs veiledning for SHA i planlegging og prosjektering for samferdselsprosjekter.

De fem vedleggene er nedlastbare hver for seg og ble lansert i mars 2017.

  1. Veiledning SHA (PDF)
  2. Vedlegg 1 ; Sjekkliste for fareidentifikasjon i tidligfase (Word)
  3. Vedlegg 2; Sjekkliste for fareidentifikasjon i detaljfase (Word)
  4. Vedlegg 3; Mal for Risikoregister (Word)
  5. Vedlegg 4; Eksempel på prosedyre for ivaretakelse av SHA i oppdrag (PDF)