Gratispublikasjoner og faglige uttalelser

MMI

Her finner du RIF, EBA og Arkitektbedriftene i Norges Modell Modenhets indeks.

SHA

Her finner du RIFs og AiNs SHA-Veiledning for planlegging og prosjektering i bygge- og anleggsprosjekter. Den nye veiledningen erstatter tidligere «Veiledning SHA for Samferdselsprosjekter» som ble lansert i mars 2017.

Veiledningen inkl. tre vedlegg kan lastes ned hver for seg og ble lansert i november 2019.

Samspillsveileder

Her finner du RIFs veiledning for Samspill. Formålet med veilederen er å beskrive forskjellige varianter av samspillskontrakter, med fordeler og ulemper.

Veiledningen inkl. fire vedlegg kan lastes ned hver for seg og ble lansert i november 2019.

  1. Veiledning Samspill (PDF)
  2. Vedlegg 1 – Gode råd ved entreprenørstyrt samspill (Word)
  3. Vedlegg 2 – Mal for prosjektalliansekontrakt Vedlegg 2 (Word)
  4. Vedlegg 3 – Mal for kontrakt byggherrestyrt samspillsentreprise (Word)
  5. Veileder og vedlegg i PDF-format

Ansvar for planlegging av brannsikkerhet

EFCA veileder relatert til ISO19650

EFCA Barometer Spring 2019

EFCA MEAT (Most Economically Advantaged Tender)

Universell utforming

Lavenergihus

Veileder prosjektledelse 2018

Klima i endring

Brannkrav og rådgivende ingeniør byggeteknikk

RIF ytelser elektro

RIF ytelser bygningsfysikk

Prosjekteringsledelse

RIF ytelser VVS

RIF ytelser akustikk

EFCA report future – Trends in the consulting engineering industry

Ansvar for planlegging av ITB