Fag og marked

Her finner du gratis publikasjoner og notater som er utarbeidet av RIFs ekspertgrupper. Publikasjonene kan brukes fritt, legges ut på egne intranettsider, mv.

Anskaffelser og kontrakter

Samspillsveileder

Her finner du RIFs veiledning for Samspill. Formålet med veilederen er å beskrive forskjellige varianter av samspillskontrakter, med fordeler og ulemper.

Veiledningen inkl. fire vedlegg kan lastes ned hver for seg og ble lansert i november 2019.

  1. Veiledning Samspill (PDF)
  2. Vedlegg 1 – Gode råd ved entreprenørstyrt samspill (Word)
  3. Vedlegg 2 – Mal for prosjektalliansekontrakt Vedlegg 2 (Word)
  4. Vedlegg 3 – Mal for kontrakt byggherrestyrt samspillsentreprise (Word)
  5. Veileder og vedlegg i PDF-format

EFCA MEAT (Most Economically Advantaged Tender)

HMS/SHA

SHA

Her finner du RIFs og AiNs SHA-Veiledning for planlegging og prosjektering i bygge- og anleggsprosjekter. Den nye veiledningen erstatter tidligere «Veiledning SHA for Samferdselsprosjekter» som ble lansert i mars 2017.

Veiledningen inkl. tre vedlegg kan lastes ned hver for seg og ble lansert i november 2019.