4408 - Last og pålitelighet (digitalt produkt)

4408 – Last og pålitelighet (digitalt produkt)

kr500.00 - eksklusiv mva.

Denne utgaven er en tilpasning og oppdatering av en tilsvarende veileder, utgitt i 2003, i samsvar med nye Eurokoder. Utgitt august 2010.

Quantity

Arbeidet er utført av Øystein Løset Dr.techn.Olav Olsen a.s.

Veilederen leveres i pdf-format. Utgitt august 2010.

Dette er et digitalt produkt