1904 - RIF ytelser akustikk (RIA) (digitalt produkt)

1904 – RIF ytelser akustikk (RIA) (digitalt produkt)

kr0.00 - eksklusiv mva.

Ytelsesveilederen for Akustikk utgitt i desember 2016 av RIFs ekspertgruppe Akustikk. Vi opplever for øyeblikket noen tekniske utfordringer med nettbutikken. Dersom du ikke innen kort tid får tilsendt produktet på e-post, kan du laste det ned ved å gå til Rådgiverytelser øverst på denne siden.

Quantity

Hovedformålene med RIFs veiledende ytelsesbeskrivelser er å:

– være en bransjenorm for normale ytelser i ulike faser og entrepriseformer

– angi grensesnitt mellom de ulike prosjektaktørene inkludert oppdragsgiver

– redusere konflikter som følge av klarere ytelsesavtaler i prosjektene

– gi økt forutsigbarhet for alle parter

– redusere totalkostnader i byggeprosjektet

Ytelser må imidlertid alltid tilpasses og avtales oppdraget. Denne ytelsesbeskrivelsen søker derfor å gi oppdragsgivere og rådgivere et felles utgangspunkt for de tilpassede ytelsene. Ytelsesbeskrivelsen er ikke bindende for noen parter, men reflekterer konsensus i RIF-bedriftene om hva som bør være normale ytelser og grensesnitt i et byggeprosjekt. Ytelsesveilederen for Akustikk er utgitt i desember 2016.

Dette er et digitalt produkt