Presse

Media kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke på telefon 402 41 000 eller e-post trond@rif.no. Dersom media ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

Ole-Petter Thunes ny styreleder i RIF

Ole-Petter Thunes ny styreleder i RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) avholdt i forrige uke sitt utsatte årsmøte og der ble det valgt både nytt hovedstyre og…

Les mer
Vil måle effekten av VA-oppgraderinger

Vil måle effekten av VA-oppgraderinger

Ekspertgruppen for vann- og miljøteknikk i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har igangsatt et prosjekt om effektmåling med sommerstudenter fra COWI,…

Les mer
Første RIF-godkjente miljørådgiver

Første RIF-godkjente miljørådgiver

RIFs godkjenningsråd har nå opprettet et nytt godkjenningsområde for miljørådgiver (RIM). RIFs personlige godkjenningsordning er en anerkjennelse av praksis og…

Les mer
Tre norske rådgivere på topp-10 i EFCA Future Leaders

Tre norske rådgivere på topp-10 i EFCA Future Leaders

Norge og Magnus Hedly fra Trimble stakk av med bronseplassen i den europeiske konkurransen EFCA Future Leaders, som kårer Europas…

Les mer
RIF, MEF og EBA lanserer MMI for samferdselsprosjekter

RIF, MEF og EBA lanserer MMI for samferdselsprosjekter

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har gått sammen om å utarbeide en…

Les mer
Dramatisk fall i forventninger til rådgivermarkedet

Dramatisk fall i forventninger til rådgivermarkedet

Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) nyeste konjunkturrapport, som er laget etter at regjeringen innførte de strenge Corona-tiltakene den 12. mars er…

Les mer

Hva skjer hos RIF

Les den siste EFCA-barometer rapporten

Les den siste EFCA-barometer rapporten

Vårens konjunkturrapport fra EFCA som viser status for markedene i Europa er nå tilgjengelig. Den siste rapporten viser at Corona-krisen…

Les mer
Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

RIF har vært sterkt delaktig i å utarbeide denne nye standarden NS 3418, som fastsetter regler for oppbygning av og…

Les mer
Presentasjonene fra nordisk RINORD-webinar: Coronavirus/COVID-19 – Hvordan påvirker det rådgiver- og ingeniørvirksomheter i Norden?

Presentasjonene fra nordisk RINORD-webinar: Coronavirus/COVID-19 – Hvordan påvirker det rådgiver- og ingeniørvirksomheter i Norden?

Tirsdag 5. mai avholdt de  nordiske foreningene for rådgivende ingeniørfirmaer et webinar om hvordan COVID-19-pandemi har påvirket rådgiver- og ingeniørvirksomhetene…

Les mer
Ber om møte med statssekretæren

Ber om møte med statssekretæren

RIF og Arkitektbedriftene har bedt om et møte med statssekretæren i KMD. Vi ønsker å snakke med departementet om hvordan…

Les mer
Kontordrift og bistand fra RIF

Kontordrift og bistand fra RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening er forberedt på å yte ekstra støtte og bistand til våre medlemmer i tiden fremover, både i…

Les mer
Tilbud om kommunikasjonsfaglig bistand til RIF-medlemmene

Tilbud om kommunikasjonsfaglig bistand til RIF-medlemmene

Corona-viruset har skapt en nasjonal krise. Dette gir store utfordringer for alle norske virksomheter, og det kan derfor være behov…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger