Presse

Media kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke på telefon 402 41 000 eller e-post trond@rif.no. Dersom media ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

Tidligere lærer skrev beste Masteroppgave om klasseromsakustikk

Tidligere lærer skrev beste Masteroppgave om klasseromsakustikk

Erlend Bolstad, som tidligere har jobbet 6 år som lærer ble tildelt prisen for Årets beste Master-oppgave innen akustikk faget…

Les mer
Vann, energi og miljø blir viktigere for RIF-bedriftene

Vann, energi og miljø blir viktigere for RIF-bedriftene

Rådgivende ingeniørbransjen er moderat optimistiske til fremtiden, og opplever et noe mer usikkert marked, særlig innenfor samferdsel, viser den siste…

Les mer
Geir Syrtveit ny leder for RIFs Samferdselsforum

Geir Syrtveit ny leder for RIFs Samferdselsforum

ViaNova Plan og Trafikks daglige leder Geir Syrtveit er ny leder for RIFs Samferdselsforum, etter Elisabeth Schjølberg (Multiconsult).RIFs Samferdselsforum arbeider…

Les mer
Prisen for årets Master innen vann og miljøteknikk utdelt

Prisen for årets Master innen vann og miljøteknikk utdelt

Kamila Makuszewska, fra NTNU fikk i går utdelt prisen for beste Masteroppgave innenfor sektoren vann og miljøteknikk.Under seminaret «Vann, avløp…

Les mer
Miljørådgiveren Eirik Wærner er «Årets Ildsjel» i RIF

Miljørådgiveren Eirik Wærner er «Årets Ildsjel» i RIF

RIFs hederspris «Årets Ildsjel» ble i november utdelt til miljørådgiveren Eirik Wærner for hans innsats i RIFs ekspertgruppe for bygge-…

Les mer
RIF og Arkitektbedriftene lanserer ny SHA-veileder

RIF og Arkitektbedriftene lanserer ny SHA-veileder

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) lanserer i disse dager en oppdatert SHA-veileder. Bygge- og anleggsbransjen er…

Les mer

Hva skjer hos RIF

RIF tungt involvert i bransjeinitiativet “Sammen 2020”

RIF tungt involvert i bransjeinitiativet “Sammen 2020”

Rådgivende Ingeniørers Forening er sterkt involvert i bransjeinitaitivet “Sammen 2020”, som tar sikte på å få ut viktige budskap om…

Les mer
Oppdatert veileder på brannsikkerhet (RIBR)

Oppdatert veileder på brannsikkerhet (RIBR)

RIFs ekspertgruppe for brannsikkerhet lanserte i januar 2020 en oppdatert versjon av veilederen “Rådgivende ingeniør brannteknikk- Ytelser fra rådgiver”. Veilederen…

Les mer
To nye rapporter tilgjengelig på medlemsnettet

To nye rapporter tilgjengelig på medlemsnettet

Nå er Konjunkturrapporten for Høsten 2019 samt Sector Review 2019 tilgjengelig på RIFs medlemsnett. Sector Review gir en komplett oversikt…

Les mer
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur etablert med RIF som aksjonær og styremedlem

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur etablert med RIF som aksjonær og styremedlem

26. november ble formelt Nasjonalt senter for vanninfrastruktur etablert på Ås. Rådgivende Ingeniørers Forening er med både på eiersiden og…

Les mer
Årets lønnsstatistikk er offentliggjort

Årets lønnsstatistikk er offentliggjort

Nå er årets lønnsstatistikk offentliggjort på RIFs nettside. Den viser blant annet en total lønnsendring på 2,0% og en gjennomsnittlig…

Les mer
Vannprisen 2020: Kandidater ønskes

Vannprisen 2020: Kandidater ønskes

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen VA­ og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelse for…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger