Presse

Media kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke på telefon 402 41 000 eller e-post trond@rif.no. Dersom media ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

RIF, MEF og EBA lanserer MMI for samferdselsprosjekter

RIF, MEF og EBA lanserer MMI for samferdselsprosjekter

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har gått sammen om å utarbeide en…

Les mer
Dramatisk fall i forventninger til rådgivermarkedet

Dramatisk fall i forventninger til rådgivermarkedet

Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) nyeste konjunkturrapport, som er laget etter at regjeringen innførte de strenge Corona-tiltakene den 12. mars er…

Les mer
Revidert nasjonalbudsjett varsler dårlige tider for BAE-næringen

Revidert nasjonalbudsjett varsler dårlige tider for BAE-næringen

Revidert nasjonalbudsjett 2020 inneholder få gode nyheter for byggenæringen, mener RIF. ‒ Det reviderte nasjonalbudsjettet redder ikke bygg-, anleggs- og…

Les mer
Rådgivende Ingeniørers Forening etablerer nytt kvalitetsnettverk

Rådgivende Ingeniørers Forening etablerer nytt kvalitetsnettverk

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har opprettet et nytt kvalitetsnettverk. I et Microsoft Teams møte denne uken ble RIFs kvalitetsnettverk formelt…

Les mer
5 nordmenn til finalen i internasjonal ingeniørkonkurranse

5 nordmenn til finalen i internasjonal ingeniørkonkurranse

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har nominert fem nordmenn til finalen i den pan-europeiske ingeniørkonkurransen EFCA Future Leaders. Nordmennene er dermed…

Les mer
Arven etter Bygg21 skal videreføres av RIF

Arven etter Bygg21 skal videreføres av RIF

. – Bygg og anlegg er en veldig viktig næring som sysselsetter ca. 250 000 personer. Det er viktig at…

Les mer

Hva skjer hos RIF

Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

RIF har vært sterkt delaktig i å utarbeide denne nye standarden NS 3418, som fastsetter regler for oppbygning av og…

Les mer
Presentasjonene fra nordisk RINORD-webinar: Coronavirus/COVID-19 – Hvordan påvirker det rådgiver- og ingeniørvirksomheter i Norden?

Presentasjonene fra nordisk RINORD-webinar: Coronavirus/COVID-19 – Hvordan påvirker det rådgiver- og ingeniørvirksomheter i Norden?

Tirsdag 5. mai avholdt de  nordiske foreningene for rådgivende ingeniørfirmaer et webinar om hvordan COVID-19-pandemi har påvirket rådgiver- og ingeniørvirksomhetene…

Les mer
Ber om møte med statssekretæren

Ber om møte med statssekretæren

RIF og Arkitektbedriftene har bedt om et møte med statssekretæren i KMD. Vi ønsker å snakke med departementet om hvordan…

Les mer
Kontordrift og bistand fra RIF

Kontordrift og bistand fra RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening er forberedt på å yte ekstra støtte og bistand til våre medlemmer i tiden fremover, både i…

Les mer
Tilbud om kommunikasjonsfaglig bistand til RIF-medlemmene

Tilbud om kommunikasjonsfaglig bistand til RIF-medlemmene

Corona-viruset har skapt en nasjonal krise. Dette gir store utfordringer for alle norske virksomheter, og det kan derfor være behov…

Les mer
Bistand fra RIF om Corona-viruset

Bistand fra RIF om Corona-viruset

RIF har i dag sendt ut to nyhetsbrev til ledelsen i alle medlemsfirmaer om håndtering av Corona-viruset. Dette gjelder henholdsvis…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger