Presse

Media kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke på telefon 402 41 000 eller e-post trond@rif.no. Dersom media ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

RIF og Arkitektbedriftene lanserer ny SHA-veileder

RIF og Arkitektbedriftene lanserer ny SHA-veileder

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) lanserer i disse dager en oppdatert SHA-veileder. Bygge- og anleggsbransjen er…

Les mer
RIF og Arkitektbedriftene lanserer samspillsveileder

RIF og Arkitektbedriftene lanserer samspillsveileder

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) lanserer i disse dager en samspillsveileder. Formålet med veilederen er å…

Les mer
Overvannseksperten Phan Åge vant «Årets Unge Rådgiver»

Overvannseksperten Phan Åge vant «Årets Unge Rådgiver»

COWIs overvannsekspert Phan Åge Haugård (27) ble kåret til årets Unge Rådgiver av RIF på foreningens Høstkonferanse. Juryen hadde en…

Les mer
Finalistene i «Årets Unge Rådgiver» klare

Finalistene i «Årets Unge Rådgiver» klare

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har i år hatt gleden av å få inn svært mange og sterke nominasjoner til konkurransen…

Les mer
– Ingen flom av penger til flomsikring i Statsbudsjettet

– Ingen flom av penger til flomsikring i Statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å sette av 505 millioner kroner i Statsbudsjettet til flom- og skredsikring. - Vi burde sett en flom…

Les mer
Fremtidens BAE-næring tema for RIFs Høstkonferanse

Fremtidens BAE-næring tema for RIFs Høstkonferanse

RIF setter fokus på sentrale samfunnbehov og BAE- næringens viktige rolle og muligheter på årets Høstkonferanse. Foto: Liv Kari Skudal…

Les mer

Hva skjer hos RIF

Vannprisen 2020: Kandidater ønskes

Vannprisen 2020: Kandidater ønskes

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen VA­ og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelse for…

Les mer
Billedkarusell fra RIFs Høstkonferanse og Jubileumsmottakelse

Billedkarusell fra RIFs Høstkonferanse og Jubileumsmottakelse

Se bilder fra RIFs Høstkonferanse og Jubileumsmottakelse på Oslo Rådhus. Load More

Les mer
100-årsjubileet feiret i Oslo Rådhus

100-årsjubileet feiret i Oslo Rådhus

RIFs 100-års jubileum ble behørig feiret sammen med 200 gjester i Oslo Rådhus tirsdag 29. oktober. Foreningen var invitert av…

Les mer
Last ned presentasjonene fra RIFs Høstkonferanse

Last ned presentasjonene fra RIFs Høstkonferanse

Fikk du ikke med deg RIFs Høstkonferanse, eller er det en av presentasjonene du gjerne skulle sett på nytt? Her…

Les mer
Hvordan få ned konfliktnivået i byggenæringen?

Hvordan få ned konfliktnivået i byggenæringen?

Tirsdag arrangerte Prosjekt Norge, RIF, EBA og Arkitektbedriftene i Norge seminar om hvordan man unngår konflikter og tvister. – Vi…

Les mer
Felles bransjekrav om økt innsats til flom og skredforebygging

Felles bransjekrav om økt innsats til flom og skredforebygging

En rekke organisasjoner oppfordrer igjen Stortinget til å øke bevilgningene til flom- og skredforebyggende tiltak. I et felles brev oppfordrer…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger