Presse

Media kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke på telefon 402 41 000 eller e-post trond@rif.no. Dersom media ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

RIF premierer beste masteroppgave innen miljø

RIF premierer beste masteroppgave innen miljø

Miljøgruppa hos Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) deler ut pris for beste masteroppgave med fokus på miljøutfordringer i bygge-, anleggs- og…

Les mer
Reduserte forventninger hos de rådgivende ingeniørene

Reduserte forventninger hos de rådgivende ingeniørene

Usikkerhet knyttet til samferdselssatsningen og en viss avdemping i byggmarkedet gir ringvirkninger for de rådgivende ingeniører som reduserer markedsforventningene noe…

Les mer
Felles workshop for å bedre samarbeidet i næringen

Felles workshop for å bedre samarbeidet i næringen

Under tittelen «Styrket samarbeid – Økt lønnsomhet», inviterer Rådgivende ingeniørers forening sammen med Arkitektbedriftene og Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA),…

Les mer
Hederlig omtale til Kristoffer Tungland og Morten Høigaard

Hederlig omtale til Kristoffer Tungland og Morten Høigaard

To av Norges finalister i konkurransen EFCA Young Professionals, som kårer de mest talentfulle ingeniørene i Europa, fikk hederlig omtale…

Les mer
Øyvind Mork gjenvalgt som styreleder i RIF

Øyvind Mork gjenvalgt som styreleder i RIF

På RIFs årsmøte på tirsdag, ble Øyvind Mork enstemmig gjenvalgt som ny styreleder. - Medlemmene og administrasjonen er svært glade…

Les mer
Topplederdebatt og AF-toppsjefen på RIFs Årsmøte

Topplederdebatt og AF-toppsjefen på RIFs Årsmøte

Rådgivende Ingeniørers Forening avholder sitt årsmøte 7. mai. I år settes fokus på blant annet kjønnsbalanse, digitalisering og markedsutsiktene, med…

Les mer

Hva skjer hos RIF

Regionale arbeidsmøter for bruk av beste praksis – 5. september

Regionale arbeidsmøter for bruk av beste praksis – 5. september

Den 5. september arrangerer Bygg21 det første av sju regionale arbeidsmøter for bruk av Besta praksis for gode bygg og…

Les mer
Les den siste EFCA-barometer rapporten

Les den siste EFCA-barometer rapporten

Vårens konjunkturrapport fra EFCA som viser status for markedene i Europa er tilgjengelig for gratis nedlasting i RIFs nettbutikk. Den…

Les mer
Presentasjonene fra RIFs Årsmøte

Presentasjonene fra RIFs Årsmøte

Her finner du presentasjonene fra RIFs årsmøte for 2018, avholdt 7. mai 2019 på NHO-bygget: RIFs adm. direktør og juridiske…

Les mer
Vannprisen 2019 til Steinar Muri

Vannprisen 2019 til Steinar Muri

Rådgivende Ingeniørers Forening og Vannforeningen tildelte Steinar Muri fra programvarehuset Powel Vannprisen 2019 for sitt arbeid for innovasjon og digitalisering…

Les mer
Presentasjoner fra frokostmøte om innovasjonsprosjekter i BAE-næringen

Presentasjoner fra frokostmøte om innovasjonsprosjekter i BAE-næringen

Her finner du presentasjonene fra onsdagens frokostmøte om innovasjonsprosjekter:Innledning Ari SoilammiInnledning Tania LeporowskiHåkon Person, Multiconsult – REMA 1000 anlegg VagleNorconsult,…

Les mer
Ung i RIF Oslo/Akershus søker nye styremedlemmer

Ung i RIF Oslo/Akershus søker nye styremedlemmer

Ung i RIF Oslo er et nettverk for yngre ingeniører i RIFs medlemsbedrifter ansatt i Oslo og Akershus. URIF Oslo…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger