Presse

Media kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke på telefon 402 41 000 eller e-post trond@rif.no. Dersom media ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

Pris for årets beste VA-Bachelor utdelt digitalt

Pris for årets beste VA-Bachelor utdelt digitalt

(Oslo, 31. mars 2020) Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) delte ut pris for årets beste bachelor innen vann- og miljøteknikk. Denne…

Les mer
RIF med innspill til tiltakspakke for BAE-næringen

RIF med innspill til tiltakspakke for BAE-næringen

Byggenæringen er en viktig motor for å holde hjulene i gang i samfunnet. Derfor har RIF sammen med en samlet…

Les mer
– Planleggingen og prosjekteringen av Norge må holdes i gang

– Planleggingen og prosjekteringen av Norge må holdes i gang

Arkitektbedriftene og RIF understreker viktigheten av at planleggingen og prosjektering av Norge må holdes i gang i disse dager.  –…

Les mer
Ny dagslysveileder krever forskriftsendringer

Ny dagslysveileder krever forskriftsendringer

Rådgivende Ingeniørers Forening har lansert en ny gratis dagslysveileder for å bøte på byggenæringens erfaringer med at kravene til dagslys…

Les mer
Samspillsveileder trakk fullt hus

Samspillsveileder trakk fullt hus

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) avholdt i dag et fullsatt frokostmøte om den nye samspillsveileder som…

Les mer
Tidligere lærer skrev beste Masteroppgave om klasseromsakustikk

Tidligere lærer skrev beste Masteroppgave om klasseromsakustikk

Erlend Bolstad, som tidligere har jobbet 6 år som lærer ble tildelt prisen for Årets beste Master-oppgave innen akustikk faget…

Les mer

Hva skjer hos RIF

Kontordrift og bistand fra RIF

Kontordrift og bistand fra RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening er forberedt på å yte ekstra støtte og bistand til våre medlemmer i tiden fremover, både i…

Les mer
Tilbud om kommunikasjonsfaglig bistand til RIF-medlemmene

Tilbud om kommunikasjonsfaglig bistand til RIF-medlemmene

Corona-viruset har skapt en nasjonal krise. Dette gir store utfordringer for alle norske virksomheter, og det kan derfor være behov…

Les mer
Bistand fra RIF om Corona-viruset

Bistand fra RIF om Corona-viruset

RIF har i dag sendt ut to nyhetsbrev til ledelsen i alle medlemsfirmaer om håndtering av Corona-viruset. Dette gjelder henholdsvis…

Les mer
Nominer din unge kollega til konkurransen EFCA Future Leaders

Nominer din unge kollega til konkurransen EFCA Future Leaders

Foto: Kristoffer Tungland fra COWI får utdelt hederlig omtale under EFCAs årskonferanse i Dublin. Foto: RIF European Federation of Consulting…

Les mer
Søker gode løsninger for sirkulære og bærekraftige bygg – Byggedagene 2020

Søker gode løsninger for sirkulære og bærekraftige bygg – Byggedagene 2020

Innovasjon Norge inviterer nå til en innovasjonskonkurranse for byggenæringen i forbindelse med Byggedagene 2020, som arrangeres 25. og 26. mars.…

Les mer
Her finner du Dagslysveilederen

Her finner du Dagslysveilederen

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har lansert en ny dagslysveileder. Veilederen konkluderer med at det er behov for endringer i gjeldende…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger