Presse

Media kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke på telefon 402 41 000 eller e-post trond@rif.no. Dersom media ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

RIF nominert til prisen «Verdens beste medlemsorganisasjon»

RIF nominert til prisen «Verdens beste medlemsorganisasjon»

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er blant finalistene i en stor internasjonal konkurranse om tittelen «Verdens beste medlemsorganisasjon» for rådgivende ingeniører.…

Les mer
Kommunalt vedlikeholdsetterslep på 1450 millliarder kroner

Kommunalt vedlikeholdsetterslep på 1450 millliarder kroner

Rådgivende Ingeniørers Forening nyeste rapportserie «State of the Nation 2019» sender et varsku til politikerne før kommune- og fylkestingsvalget i…

Les mer
RIF premierer beste masteroppgave innen miljø

RIF premierer beste masteroppgave innen miljø

Miljøgruppa hos Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) deler ut pris for beste masteroppgave med fokus på miljøutfordringer i bygge-, anleggs- og…

Les mer
Reduserte forventninger hos de rådgivende ingeniørene

Reduserte forventninger hos de rådgivende ingeniørene

Usikkerhet knyttet til samferdselssatsningen og en viss avdemping i byggmarkedet gir ringvirkninger for de rådgivende ingeniører som reduserer markedsforventningene noe…

Les mer
Felles workshop for å bedre samarbeidet i næringen

Felles workshop for å bedre samarbeidet i næringen

Under tittelen «Styrket samarbeid – Økt lønnsomhet», inviterer Rådgivende ingeniørers forening sammen med Arkitektbedriftene og Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA),…

Les mer
Hederlig omtale til Kristoffer Tungland og Morten Høigaard

Hederlig omtale til Kristoffer Tungland og Morten Høigaard

To av Norges finalister i konkurransen EFCA Young Professionals, som kårer de mest talentfulle ingeniørene i Europa, fikk hederlig omtale…

Les mer

Hva skjer hos RIF

Bli med på samarbeidet for å styrke sikkerheten i bygg- og anleggsnæringen!

Bli med på samarbeidet for å styrke sikkerheten i bygg- og anleggsnæringen!

Mange vil huske «Charteret for en skadefri bygge- og anleggssektor» som ble tiltrådt av partene i juni 2014. «Charteret» skapte…

Les mer
Ny veileder for prosjektledere relatert til ISO 19650

Ny veileder for prosjektledere relatert til ISO 19650

Standardisering er en viktig forutsetning for å få til en sømløs digital samhandling i byggeprosjekt. ISO 19650 del 1 og 2,…

Les mer
RIF med i juryen om prisen “Årets prosjekt”

RIF med i juryen om prisen “Årets prosjekt”

Bli med å nominere kandidater til prisen Årets prosjekt. Årets jury er klar: Liv Kari Hansteen, RIF Elisabeth Wallem, E&Y Glenn…

Les mer

Nominer din kollega til konkurransen “Årets Unge Rådgiver”

Siden 2002 har RIF delt ut prisen til en ung rådgiver som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt arbeidsområde,…

Les mer
State of the Nation rapportene for 2019 er publisert

State of the Nation rapportene for 2019 er publisert

Offentlige bygg og infrastruktur er Norges ryggrad og helt avgjørende for at vi skal ha et velfungerende og verdiskapende samfunn.…

Les mer
Regionale arbeidsmøter for bruk av beste praksis – 5. september

Regionale arbeidsmøter for bruk av beste praksis – 5. september

Den 5. september arrangerer Bygg21 det første av sju regionale arbeidsmøter for bruk av Besta praksis for gode bygg og…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger