Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Praktisk betongdimensjonering – 4. november
praktisk-betongdimensjonering-4-november

Foto: Bigstock

Hva er «best practice» og hvordan bli en effektiv og smart konstruktør? Kurset arrangeres av Norsk Betongforening i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). 

Få praktiske eksempler og bli bedre på:
• Statisk ubestemte konstruksjoner
• Plate/betongdekke
• Veggskiver
• Søyler
• Fundamentering-pelehoder
• Bærekraftig prosjektering
• Lavvarmebetong

Lær av erfarne konstruktører og få gode verktøy som du kan bruke i din arbeidshverdag!
Kurset er praktisk orientert og vil gi deg metoder for kvalitetssikring av inn-og utdata for beregningsprogrammer samt gi eksempler på god og dårlig armeringsføring.
Foreleserne vil også vise hvordan konstruktøren kan verifisere beregningsresultater som er funnet ved hjelp av numeriskprogramvare.

Målgruppe:
• Rådgivende Ingeniører-RIB
• Konstruktører

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer eller kontrollerer prosjektering av betongkonstruksjoner, både i RIF -bedrifter og hos byggherrer og betongelementprodusenter.

PRIS

Personlig medlem i NB
KR 7500,-
RIF medlem
KR 7500,-
Øvrige deltakere
KR 8900,-

Påmeldingsfrist: 28-10-2019

For mer informasjon, program og påmelding, trykk her.