URIF

URIF står for Ung i RIF og er et utvalg av yngre representanter fra medlemsbedriftene i RIF. URIF-styret består av medarbeidere under 35 år.

Gjennom informasjonsarbeid, kurs, erfaringsutveksling og synlighet skal URIF sette fokus på dagsaktuelle problemstillinger som unge er opptatt av, og bidra til at RIF når sine overordnede mål. URIF ble startet opp i 2006 etter initiativ fra RIF.

URIF har som mål å:

  • Fronte de unge i bransjen
  • Påvirke RIF gjennom hovedstyret og høstmøtet
  • Synliggjøre RIF som bransjeorganisasjon internt og eksternt
  • Bidra til erfaringsutveksling mellom medlemsbedriftene

Internasjonalt

FIDIC er den internasjonale organisasjonen for rådgivende ingeniører. FIDIC har et lederutviklingsprogram for unge, «Young Professionals Management Training Programme».

URIF Oslo

Ung i RIF er et utvalg av representanter under 35 år fra medlemsbedriftene i RIF på Østlandet. For å kontakte URIF i Oslo, kan du sende en epost til urif-oslo@rif.no

Styret i URIF OSLO 2018-2019:

Styreleder: Ingeborg Skarholt Bølviken, Multiconsult, (isb@multiconsult.no)
Anders Mjaaland, Dr. Techn. Olav Olsen (anderslessomjaaland@gmail.com)
Lars Aune, WSP Norge (lars.aune@wspnorge.no)
Benedicte Kaspersen, COWI (beka@cowi.com)
Venera Beqiri, Sweco (venera.beqiri@sweco.no)
Caroline Baglo, Norconsult (caroline.baglo@norconsult.com)
Maria Lines Arntzen, ViaNova (maria.l.arntzen@vianova.no)
Gina Marie Qvale, Rambøll (ginamarie.qvale@ramboll.no)

URIF Trøndelag

Ung i RIF er et utvalg av representanter under 35 år fra medlemsbedriftene i RIF. Ung i RIF avdeling Trøndelag ble etablert i 2009. For å kontakte URIF i Trøndelag, kan du sende en e-post til urif-trondelag@rif.no.

Styret i URIF Trøndelag i 2017/18

Leder: Marius Møller Rokstad, mariusm.rokstad@asplanviak.no

Nestleder med økonomiansvar: Mads Arntsen, mads.arntsen@sweco.no

Internasjonal kontakt: Rikke Berg Hannevik, rbh@erichsen-horgen.no

Kommunikasjonsansvarlig: Marianne Kanestrøm Rødseth, Marianne.Kanestrom.Rodseth@norconsult.no

Arrangementsansvarlig: Sara Horseide Fjellvær, shfj@cowi.no