URIF

URIF står for Ung i RIF og er et utvalg av yngre representanter fra medlemsbedriftene i RIF. URIF-styret består av medarbeidere under 35 år.

Gjennom informasjonsarbeid, kurs, erfaringsutveksling og synlighet skal URIF sette fokus på dagsaktuelle problemstillinger som unge er opptatt av, og bidra til at RIF når sine overordnede mål. URIF ble startet opp i 2006 etter initiativ fra RIF.

URIF har som mål å:

 • Fronte de unge i bransjen
 • Påvirke RIF gjennom hovedstyret og høstmøtet
 • Synliggjøre RIF som bransjeorganisasjon internt og eksternt
 • Bidra til erfaringsutveksling mellom medlemsbedriftene

Internasjonalt

FIDIC er den internasjonale organisasjonen for rådgivende ingeniører. FIDIC har et lederutviklingsprogram for unge, «Young Professionals Management Training Programme».

URIF Oslo

Ung i RIF er et utvalg av representanter under 35 år fra medlemsbedriftene i RIF på Østlandet. For å kontakte URIF i Oslo, kan du sende en epost til urif-oslo@rif.no

Styret i URIF OSLO 2019-2020:

URIF Oslo 2018-2019

F.v: Anders, Venera, Caroline, Maria, Ingeborg, Gina og Lars. Benedicte var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

URIF Oslos Studiestipend

På Årsmøtet i RIF Oslo Akershus 22. mai 2014 ble det besluttet å legge ned lokalforeningen og overføre foreningens midler til RIF sentralt på følgende betingelser:

«Midlene disponeres som årlig stipend/gave til engasjert ansatt i et av RIFs medlemsbedrifter i Oslo Akershus. Statuttene skal godkjennes av RIF sentralt ved Hovedstyret.»

Statuttene ble godkjent av RIFs Hovedstyre på styremøte 10. februar 2015. RIF sentralt er sekretariat for ordningen. I 2017 besluttet Hovedstyret å overlate administrasjonen og utdelingen av Studiestipendet til URIF Oslo/Akershus. Informasjon om søknadsprosessen legges ut på www.rif.no samt sendes ut til alle ansatte i RIFs medlemsbedrifter i Oslo og Akershus.  

Statutter

 • Stipendet skal benyttes til deltakelse på kurs/konferanse med relevant faglig innhold for rådgiverbransjen, for ansatte i et av RIFs medlemsbedrifter i Oslo og Akershus.
 • Stipendets ramme er kr 20.000,-. Beløpet utbetales etter regning og skal dekke hele, eventuelt deler av deltakerpris, reise og opphold.
 • Vinneren av stipendet skal:
  • være ansatt i firma med hovedadresse i Oslo eller Akershus
  • fortsatt være ansatt i samme firma ved deltakelsen på kurset/konferansen.
  • ikke være eldre enn 40 år ved søketidspunktet
 • Søknaden må være utformet av den ansatte og innsendt fra firmaet, som påtar seg å dekke eventuelle øvrige merkostnader.
 • Samme firma kan ikke vinne stipendet to år på rad.
 • Deltagelse på kurset dokumenteres med en kort oppsummering som publiseres på RIFs hjemmeside og evt. profilering i media.

Søknadsskjema for studiestipendet finner du her. Søknadsfristen for 2018 er den 4. november. Utfylt søknadsskjema sendes til Gina Marie Qvale.  

URIF Oslos leder Ingeborg S. Bølviken med fjorårets vinner av studiestipender; Ida Nordbotten Vågen.

URIF Trøndelag

Ung i RIF er et utvalg av representanter under 35 år fra medlemsbedriftene i RIF. Ung i RIF avdeling Trøndelag ble etablert i 2009. For å kontakte URIF i Trøndelag, kan du sende en e-post til urif-trondelag@rif.no.

Styret i URIF Trøndelag i 2018/19