RIF mener

Her kan du lese hva RIF mener om ulike saker med betydning for samfunnet og medlemmenes rammebetingelser

Samferdsel

  • Økte bevilgninger til forebygging av flom og skred er billigere enn kostnadene ved reparasjon i ettertid.
  • Stortinget bør gi Samferdselsdepartementet romertallsfullmakt til å kunne gjennomføre flerårige budsjetter innenfor planleggingsarbeid i jernbanesektoren.

Vann og avløp

  • Regjeringen bør initiere en stortingsmelding om vann- og avløpsituasjonen i de norske kommunene. 
  • Det er behov for en sterkere statlig involvering for å få redusert vedlikeholdsetterslepet i vann- og avløpssektoren

Jordskjelvsikring

  • Den norske stat bør sørge for finansiering av oppdaterte jordskjelvkart. Dette vil sikre at man jordskjelvsikrer de byggene som ligger i faresonen for jordskjelv i Norge,
  • Den norske stat bør kartlegge hvilke kritiske offentlige bygg og infrastruktur som er jordskjelvsikret.