Godkjenningsrådet

Godkjenningsrådets oppgave er å behandle søknader fra medlemsbedrifter og rådgivere for å få RIF-godkjennelse. Medlemmer blir valgt av RIFs Hovedstyre og møtes seks til åtte ganger i året.

Godkjenningsrådets sammensetning

Nils Petter Botten (leder)
Norconsult AS, Trondheim
nils.petter.botten@norconsult.com
415 02 800

Ann Kjersti Johnsen
Asplan Viak AS, Tromsø
ann-kjersti.johnsen@asplanviak.no
959 91 419

Rune Kjærland
Multiconsult AS, Bergen
rune.kjaerland@multiconsult.no
930 64 051

Lars Jarle Nore
Rambøll, Bergen
lars.jarle.nore@ramboll.no
932 32 241

Frode Wiggen
COWI AS
frwi@cowi.no
906 31 056

Johnny N. Holst
Erichsen & Horgen A/S
jnh@erichsen-horgen.no
930 45 037

Bjørn Tønder Smith
Norconsult AS
bts@norconsult.no
675 71 000

Stig Torsnes
Sweco Norge AS, Bergen
stig.torsnes@sweco.no
934 48 631