Administrasjon og styre
Liv Kari Skudal Hansteen
Administrerende direktør
Telefon: 22 85 35 75
Mobil: 916 56 131
Marit Vestby Knudsen
Administrasjonssjef
Telefon: 22 85 35 74
Mobil: 926 97 202
Ari Soilammi
Utviklingssjef
Telefon: 22 85 35 73
Mobil: 414 79 289
Anne Holstad
Administrasjonssekretær
Telefon: 22 85 35 85
Mobil: 952 65 111
Morten Gran
Juridisk rådgiver
Mobil: 909 23 727
Bjørn Erik Berg
Økonomisjef
Mobil: 907 88 608
Trond Cornelius Brekke
Kommunikasjonssjef
Telefon: 22 85 35 84
Mobil: 402 41 000

HOVEDSTYRET I RIF 2018/2019
(f.o.m. 24.4.2018):

Styreleder

Øyvind Mork, Asplan Viak AS

Nestleder

Grete Aspelund, Sweco Norge AS

Styremedlemmer

Ingjerd Aaraas, Brekke & Strand AS
Janicke Garmann, Norconsult AS
Trygve Sagen, Holte Consulting AS
Grethe Bergly, Multiconsult AS
Mari Barstad, WSP Norge AS
Rune Hardersen, ÅF Engineering AS

Varamedlemmer

May Kristin Haugen, COWI AS
Arne Jorde, Erichsen & Haugen AS

STYRET I RIF SERVICE 2018/2019:

Styreleder

Øyvind Mork, Asplan Viak

Nestleder

Grete Aspelund, Sweco Norge AS

Medlem

Janicke Garmann, Norconsult AS

Varamedlem

Grethe Bergly, Multiconsult AS

Trygve Sagen, Holte Consulting AS