Administrasjon og styre
Liv Kari Skudal Hansteen
Administrerende direktør
Telefon: 22 85 35 75
Mobil: 916 56 131
Marit Vestby Knudsen
Administrasjonssjef
Telefon: 22 85 35 74
Mobil: 926 97 202
Ari Soilammi
Utviklingssjef
Telefon: 22 85 35 73
Mobil: 414 79 289
Anne Holstad
Administrasjonssekretær
Telefon: 22 85 35 85
Mobil: 952 65 111
Morten Gran
Juridisk rådgiver
Mobil: 909 23 727
Bjørn Erik Berg
Økonomisjef
Mobil: 907 88 608
Trond Cornelius Brekke
Kommunikasjonssjef
Telefon: 22 85 35 84
Mobil: 402 41 000

HOVEDSTYRET I RIF 2018/2019
(f.o.m. 24.4.2018):

Styreleder

Øyvind Mork, Asplan Viak AS

Nestleder

Grete Aspelund, Sweco Norge AS

Styremedlemmer

Ingjerd Aaraas, Brekke & Strand AS
Janicke Garmann, Norconsult AS
Trygve Sagen, Holte Consulting AS
Grethe Bergly, Multiconsult AS
Mari Barstad, WSP Norge AS
Arne Jorde, Erichsen & Horgen AS

Varamedlemmer

May Kristin Haugen, COWI AS
Christopher Klepstad, ÅF Engineering AS

STYRET I RIF SERVICE 2018/2019:

Styreleder

Øyvind Mork, Asplan Viak

Nestleder

Grete Aspelund, Sweco Norge AS

Medlem

Janicke Garmann, Norconsult AS

Varamedlem

Grethe Bergly, Multiconsult AS

Trygve Sagen, Holte Consulting AS