Administrasjon og styre
Liv Kari Skudal Hansteen
Administrerende direktør
Telefon: 22 85 35 75
Mobil: 916 56 131
Marit Vestby Knudsen
Administrasjonssjef
Telefon: 22 85 35 74
Mobil: 926 97 202
Ari Soilammi
Utviklingssjef
Telefon: 22 85 35 73
Mobil: 414 79 289
Anne Holstad
Administrasjonssekretær
Telefon: 22 85 35 85
Mobil: 952 65 111
Morten Gran
Juridisk rådgiver
Mobil: 909 23 727
Bjørn Erik Berg
Økonomisjef
Mobil: 907 88 608
Trond Cornelius Brekke
Kommunikasjonssjef
Telefon: 22 85 35 84
Mobil: 402 41 000

HOVEDSTYRET I RIF 2019/2020
(f.o.m. 7.5.2019):

Styreleder

Øyvind Mork, Asplan Viak AS

Nestledere

 • Grethe Bergly, Multiconsult Norge AS
 • Janicke Garmann, Norconsult AS

Styremedlemmer

 • Arne Jorde, Erichsen & Horgen AS
 • Mari Barstad, WSP Norge AS
 • May Kristin Haugen, COWI AS
 • Christopher Klepsland, ÅF Engineering AS
 • Vibeke Riis, Rambøll Norge AS

Varamedlemmer

 • Geir Syrtveit, AAJ/ViaNova-nettverket
 • Rasmus Nord, Sweco Norge AS

STYRET I RIF SERVICE 2019/2020:

Styreleder

 • Øyvind Mork, Asplan Viak

Nestleder

 • Janicke Garmann, Norconsult AS

Medlem

 • Arne Jorde, Erichsen & Horgen AS

Varamedlemmer

 • Rasmus Nord, Sweco Norge AS, Oslo
 • Mari Barstad, WSP Norge AS