Om RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) samler kunnskapsbedrifter som planlegger, leder og gir råd i byggingen av morgendagens Norge. Våre medlemmer utgjør over ¾ av den norske rådgiverbransjen, har 11 500 ansatte og omsetter for omlag 15 milliarder kroner i året.

Vi styrer de store byggeprosjektene – slik at resultatet blir som bestilt. Alle store bygninger og anlegg rundt oss er tegnet, modellert og beregnet av rådgiverbransjen. Uten oss har ikke entreprenørene noe å bygge sykehus, skoler, veier og broer ut fra. Uten oss stopper byggenæringen.

Fra ideen blir unnfanget til et prosjekt er ferdig, er våre eksperter helt sentrale i å planlegge og utforme samfunnet vi er en del av. De finner de smarte løsningene, som sparer kundene og samfunnet for penger. De leverer høy kvalitet og et funksjonelt, bærekraftig resultat. Slik kan boligkomplekser, fellesareal og idrettsanlegg bli en realitet.

Grunnlaget for verdiskaping

For hver krone brukt på vår rådgiving blir det bygget for 10 ganger så mye. Vi leverer grunnlaget for over 150 milliarder kroner i verdiskaping hvert år. Dette har enorm betydning for kundene, for arbeidsplasser og for skatteinntekter i Norge. Kvaliteten på våre leveranser er avgjørende for resten av verdikjeden.

RIFs oppgave er å sørge for at samfunnet, politikerne og oppdragsgiverne bedre forstår hva våre medlemmers innsats betyr for fellesskapet.

Gode rammebetingelser sikrer effektive byggeprosjekter av høy kvalitet – og bidrar dermed til enda større verdiskaping for samfunnet.

Med blikket fremover

Fremtiden krever at kompetanse, grundighet og kunnskap får en enda større plass i byggingen av landet. Riktige løsninger nå, ruster Norge for morgendagen, og hindrer potensielt enorme kostnader senere. Helhetlig og langsiktig tenking er lønnsomt for miljøet og skattebetalerne. Norge må bygge smartere, vi må digitalisere, oppgradere og utvikle oss for å henge med. Der har den rådgivende ingeniørbransjen en avgjørende rolle.

RIF er en frittstående bransjeforening. Våre medlemmer har sin virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen, med kjernekompetanse innen ingeniørteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT.

RIF-administrasjonen er lokalisert i Oslo, mens det rundt om i landet er 10 lokalforeninger.