Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Miljøriktig materialvalg kurs – 20. november (for miljørådgivere)
miljoriktig-materialvalg-kurs-20-november-for-miljoradgivere

Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema. Kurset arrangeres i regi av FBA -Tekna/NITO i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers forening.

Vi vil blant annet sette fokus på:

  • Miljøriktig materialvalg som en del av miljøstyringen
  • Bærekraftige løsninger og påvirkningsmuligheter gjennom prosjektets livsfaser
  • Verktøy og programvare
  • Miljøriktige anskaffelser
  • Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet
  • Miljøoppfølging i byggefasen
  • Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk

Mer informasjon og påmelding på NITO s hjemmeside.