Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Miljøriktig materialvalg – 10. september
miljoriktig-materialvalg-10-september

Kurset arrangeres av FBA – Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) og RIF – Rådgivende Ingeniørers Forening.

Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema.
Ønsker du å vite mer om hvordan du gjør dette i praksis?

Kurset innledes med en halv dag rettet mot alle fag som deltar i bygge- og anleggsprosjekter og blir berørte av temaet. Innholdet på dag to av kurset er spisset mot de som jobber som miljørådgivere i prosjekter der miljøriktig materialvalg vil være et tema.

PÅMELDING

Kurset vil dekke miljøriktig materialvalg i ulike faser av bygge- og anleggsprosjekter og vil blant annet ta for seg:

  • Miljøriktig materialvalg som en del av miljøstyringen
  • Verktøy og programvare
  • Miljøriktige anskaffelser
  • Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet
  • Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk

Påmeldingsfrist 20. august 2019

Pris:  NITO-, Tekna- og RIF-medlemmer kr. 9.200,-. Andre kr. 10.500,-.

Se kursinformasjon for detaljer: Program Kurs i miljøriktig materialvalg