Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Jordskjelv prosjektering – endring i eksisterende bygninger – 18. mars
jordskjelv-prosjektering-endring-i-eksisterende-bygninger-18-mars

Eurokode 8, del 3: Vurdering og forsterkning av eksisterende bygninger. RIF veileder: Dimensjonering for jordskjelv av eksisterende bygninger. Det nasjonale tillegget (NA) til denne standarden ble utgitt medio februar 2013.

I Norge skal Eurokode 8, del 3 (NS-EN 1998-3) benyttes i prosjektering og sikkerhetsvurderinger for eksisterende bygninger utsatt for jordskjelv. Det omfatter det som planlegges for bygningsmessige endringer, påbygninger og utvidelser, har fått skader, bruksendringer eller skal oppgraderes til de gjeldende norske standarder.

Formålet med dette kurset er å gi råd og veiledning for å lette bruken av NS-EN 1998-3 for prosjektering av jordskjelv for eksisterende bygninger, samt å gi en innføring i deformasjonsmetoden som introduseres i denne standarden.

Kurset prøver å gi en ryddig og grundig innføring til Eurokoden for eksisterende bygninger. Kurset gir anbefalinger og råd der standarden og NA har runde formuleringer. Det spesifiserer relevante tilfeller for anvendelse av standarden og behandler dens forhold til den generelle jordskjelvstandarden Eurokode 8, del 1 (NS-EN 1998-1) som det henvises mye til.

Målgruppe

Kurset egner seg for alle som prosjekterer og rehabiliterer eksisterende bygninger og konstruksjoner i Norge. Det egner seg også for byggherrer, offentlige saksbehandlere og ansvarlige for utarbeiding av og håndtering av lover og forskrifter på byggområdet.

  • Tid: 18. mars 2020, klokken 10:00-16:00
  • Pris: NITO- og Tekna-medlem 4650,- / Andre 5400,-
  • STED Oslo sentrum, Oslo

For påmelding, trykk her: