Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Frokostmøte med EBA, Nye Veier og RIF – 25. april
frokostmote-med-eba-nye-veier-og-rif-25-april

HMS og SHA i tidligfase er tema når EBA, Nye Veier og RIF ønsker velkommen til felles frokostseminar 25. april.

08:00  Kaffe og enkel frokost

08.30  Velkommen

08.35  Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)  
Trond Bølviken, Direktør – Veidekke ASA og Styreleder –SfS BA

08.50  Kommentarer fra salen

08.55  «Hva har vi gjort, hva har vi lært?» 
Etter drøye tre år så er Nye Veier godt i gang med bygging av vei. 
Hvilke resultater har vi på våre prosjekter så langt?   
Hvordan følges prosjektene opp, og hva mener vi skal til for å forbedre prestasjonen?
Sigrid Hansen Tangen – Direktør HMSK og samfunnsansvar, Nye Veier

09.15  Spørsmål fra salen

09.20  HMS/SHA i tidligfase «Hvordan kan vi sammen legge til rette for en sikker utførelse»
Eva Svensli, HMS-leder E6AM, Veidekke Entreprenør AS

09.35  Spørsmål fra salen

09.40  “Status for ny SHA-Veiledning for prosjekterende i BA-næringen"
Knut Aaneland, Multiconsult og leder for RIFs ekspertgruppe for HMS/SHA 

09.55  Spørsmål fra salen

10.00   Avslutning 

Trykk her for påmelding

Arrangementet er gratis.

Velkommen!