Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte til dekning av yrkesskade og yrkessykdom. Den dekker skade og sykdom i henhold til Lov om Yrkesskade av 1989 og Forskrift om standardisert erstatning. Dekningen er dermed lik i alle forsikringsselskaper. Forskriftene kan fås ved henvendelse til RIF Forsikringsservice AS.

Vi gjør oppmerksom på at premien inkluderer både yrkesskade, yrkessykdom og refusjonsdelen til Folketrygden.

Frivillig utvidelse av yrkesskadeforsikring til og fra arbeidssted er inkludert i vår yrkesskadeforsikring. Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gjelder for invaliditet fra 15-100 % invaliditet. Det kan tegnes en frivillig yrkesinvaliditet.

Last ned:

Vilkår yrkesskadeforsikring.