Reiseforsikring

Reiseforsikring kan tegnes enten som en heltids reiseforsikring (tjeneste og fritid) eller en tjenestereiseforsikring, og gjelder for reiser i hele verden. Ferie/fritidsforsikring inkluderer ektefelle/samboer og barn under 20 år. Avbestillingsforsikring er også omfattet.

AIG er forsikringsgiver.

For tilgang til reisekort bruk gjerne AIGs app: «AIG Travel Assistance App».
For avtalenummer, ta kontakt med anja.salut@rif.no.

Last ned:

Vilkår reiseforsikring
TravelApp AIG