Personalkaskoforsikring

RIF Forsikringsservices Personalkaskoforsikring samler forsikringer som gir rett til engangserstatning ved:

  • varig medisinsk invaliditet
  • arbeidsuførhet
  • dødsfall.

Forsikringen bygger på Lov om yrkesskadeforsikring og oppfyller alle kravene i loven. I tillegg er den bygget ut til å gi bedre dekning på flere områder enn en ren yrkesskadeforsikring kan gi.

Forsikringsgiver er Storebrand.

For et tilbud på denne dekningen kontakt:

Anja Salut
Tlf: 22 82 35 78
Mobil: 934 45 322
E-post: anja.salut@rif.no

Last ned:

Vilkår personalkasko