Pensjonsløsninger

RIFs medlemsbedrifter kan inngå pensjonsavtale i Storebrand til svært gunstige betingelser. Bedriftene får mulighet til å velge i et bredt og fleksibelt produktspekter, samtidig som pensjonskostnadene blir redusert, takket være samarbeidet vårt.

Pensjonsordningene vi tilbyr er billigere og bedre enn våre deltakerbedrifter kunne oppnå hver for seg, det er vi trygge på. 125 av medlemsbedriftene (70 prosent av de ansatte) i RIF-firmaene har allerede et kundeforhold i Storebrand. 

Storebrand er en veletablert samarbeidspartner med høy kompetanse. Det nyter RIF-medlemmer godt av.

Ta direkte kontakt med Storebrand og referer til RIF-medlemskapet ditt.