Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen er en dødsrisikodekning. Dette innebærer at gruppelivssummen utbetales til de etterlatte ved dødsfall i forsikringstiden, uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og om dette inntreffer i eller utenom arbeidstiden. Gruppelivsforsikringen kan normalt tegnes på maksimalt 50G. Det kan også tilknyttes uførekapital, ektefelleforsikring og barnetillegg.

Forsikringsgiver er Storebrand.

Last ned

Helseerklæring
Begunstigelsesskjema