Samferdselsforum

RIFs samferdselsforum jobber med policy fra et rådgiverperspektiv på temaer som:

 • Kontrakter
 • Tilbudsfase/konkurranseform
 • Enhetlig utforming av utlysning av oppdrag
 • Kvalifiseringsordninger
 • Samhandling med store aktører som Statens vegvesen, Jernbaneverket, Ruter etc.
 • Fagsaker og uttalelser vedrørende Nasjonal transportplan
 • Samfunnsdebatten generelt, f eks bidrag til State of the Nation
 • Rekruttering og synliggjøring av bransjen
 • Globalisering og konkurranse fra utlandet/endringer i markedet
 • Ansvarsforhold for den prosjekterende ved endringer som oppstår i byggefasen
 • Endrede konkurranseformer

Sammensetning av Samferdselsforums strategiske råd

 • Elisabeth Schjølberg, Multiconsult (leder): elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no
 • Kristin Amundsen, Asplan Viak, Kristin.Amundsen@Asplanviak.no
 • Stein Atle Haugerud, Dr. Techn. Olav Olsen, sah@OlavOlsen.no
 • Geir Syrtveit, Vianova, geir.syrtveit@vianova.no
 • Sverre Sundfær, Structor, sverre.sundfar@structor.no
 • Sigurd Rugsland, Norconsult, sigurd.rugsland@norconsult.com
 • Mari Barstad, WSP Norge, mari.barstad@wspgroup.no
 • Trond Hagen, Aas-Jakobsen, tah@aaj.no
 • Ragnar Holtan, Omega Holtan, ragnar.holtan@omegaholtan.no
 • Tor Helge Indrebø, Sweco, tor.helge.indrebo@sweco.no
 • Nils-Petter Aspestrand, COWI, NPAs@cowi.no
 • Morten Alstad, Multiconsult, morten-Alstad@multiconsult.no
 • Per Olav Laukli, Rambøll, per.olav.laukli@ramboll.no

RIFs samferdelsforum samarbeider tett med RIFs HMS/SHA-gruppe som arbeider for å forebygge skader og dødsfall i næringen. For mer informasjon, trykk her.