Nettverk

RIF-nettverk

HR-nettverk

HR- Nettverk fyller et felles behov blant RIF-medlemmene for å dele erfaringer knyttet til bransjespesifikk oppfølging av nye regler, være en høringspart, dele erfaringer knyttet til bla. karriereveier og jobbarkitektur og initiere tiltak som gagner bransjens attraktivitet. 

Medlemmene av nettverket består i dag av følgende RIF- firmaer som var bidragsytere til å etablere nettverket: Norconsult, Multiconsult, Sweco, Rambøll, COWI, Asplan Viak, ÅF Consulting og Dr. techn. Olav Olsen, men alle RIF- firmaer som er interessert, er velkomne.

Nettverket får juridisk bistand fra partner og advokat Agathe Løwenborg i advokatfirmaet Arntzen De Besche.

Leder for nettverket, er HR-direktør i Rambøll Trude Kjeldstad.

Jurist-nettverk

RIFs juristnettverk er opprettet for å samarbeide og dele kompetanse om ulike juridiske problemstillinger, mer spesifikt kontrakts- og avtalerettslige problemstillinger. Deltagerne i RIFs nyeste nettverksgruppe er i stor grad internjurister i de rådgivende ingeniørbedriftene. For mer informasjon om RIFs Jurist-nettverk, kontakt Morten Gran.