Hva skjer Eurokode 8 – Kurs i prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner – 15. november
eurokode-8-norsar

Foto: Fantefilm Fiksjon

I 1904 ble Oslo rammet av et jordskjelv med styrke 5,4 på Richters skala. I dag er befolkningstettheten i Oslo større, og infrastrukturen mer sårbar enn den var i 1904. Det sies at der hvor det har vært et jordskjelv tidligere vil det komme et til. Men er vi forberedt?

Kursbeskrivelse

Kurset gir en gjennomgang av eurokodens hovedkapitler knyttet til beregning av jordskjelvlaster, vurdering av virkning av grunnforhold, generelle prinsipper ved valg av utforming, konstruksjonsanalyser samt konsekvenser for dimensjoneringen. Deltakerne vil få utdelt en eksempelsamling.

Mål for kurset

Kurset har som mål å gi oversikt over og forståelse av Eurokode 8, jordskjelvfare, risiko ved jordskjelv og prosjektering mot jordskjelv samt å fremme kompetanse i beregning av konstruksjoner.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg for alle som prosjekterer konstruksjoner i Norge. Kurset egner seg også for byggherrer, offentlige saksbehandlere og ansvarlige for utarbeiding av og håndtering av lover og forskrifter på byggområdet.

Kursholder:

NB! Kurset vil bli avholdt på norsk, med unntak av et par foredrag som vil bli holdt på engelsk.

Dato/Tid: 15. november 2018 kl. 09:00 – 16. november 2018 kl. 16:00

Sted: Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm (ved siden av Lillestrøm togstasjon)

For mer informasjon og påmelding, trykk her.

Dag 1. Torsdag, 15. november 2018

9.00Åpning og velkommenNORSAR

(C. Lindholm)

9:05Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Betydningen for av RIF for jordskjelvsikring.

RIF

(Ø. Løset)

9.15Jordskjelv i Norge    

Jordskjelv generelt, Tektoniske forhold og jordskjelvaktivitet i Norge, Sonekart for Norge, Historikk og skader.

NORSAR

(C. Lindholm)

9.45Introduksjon til Eurokode 8

Kontekst av regelverk og standarder, sentrale parametere, nasjonale tillegg

Standard Norge

(R. Sægrov)

10.15Pause med forfriskinger 
10.30Karakterisering av seismisk påvirkning

Karakterisering av grunnbevegelsene, Faktorer som påvirker grunnbevegelser, Responsspektrum og designspektrum, Forenklet statisk representering av

dynamiske laster.

NORSAR

(D. Lang)

11.20Designprinsipper og regularitet

Prinsipper ved prosjektering for jordskjelv, Erfaring fra jordskjelvområder med eksisterende byggninger

NORSAR

(D. Lang)

12:20Lunsj 
13.00Dimensjonering for DCL

Beregninger, Forenklet analyser ved lav duktilitet, Beregningshjelpemidler for DCL, Eksempler

Dr.tech. Olav Olsen AS

(Ø. Løset)

13.40Konstruksjonsanalyse / Analysemetoder

Egenperiode og svingeformer. Beregningsmetoder. DCL og DCM. En- og flermasse systemer. (Språk: Engelsk)

NORSAR

(A. Meslem)

14.45Pause med forfriskinger 
15.00Bruk av geo– og konstruksjonsteknisk programvare

Valg av programvare, Eksempler på bruk av hjelpemidler for DCL, Generering av responsspektrum. (Språk: Engelsk)

NORSAR

(A. Meslem)

15.30Duktilitet (DCL/DCM)

Anvendelse av DCL vs. DCM prinsipper, lokal/global duktilitet, prosjekteringskrav for DCM i betongkonstruksjoner, DCM i praksis.

NORCONSULT

(Max M. Loo)

16.10Avslutning 

 

Dag 2. Fredag, 16. november 2018

9.00Oppsummering av 1. dagRIF / NORSAR
9.15Geotekniske betraktninger;

Samvirke mellom jord og konstruksjon (SSI)

Grunnforhold, Fundamentsystemer, Stivheter i grunnen, Pele og sålefundamenter, Støttekonstruksjoner, Samvirke jord konstruksjon. Eksempel for pelefundament Håndtering av SSI i Eurokode 8, konsepter and definisjoner.

NGI

(A. Kaynia)

10.30Pause med forfriskinger 
10.45Betongkonstruksjoner i DCM

Klassifisering av konstruksjoner. Duktilitetsfaktorer. Overstyrke. Dimensjonering av duktile områder (rammer, bjelker, søyler, vegger)

MG engineering

(M. Gjestvang)

12:00Lunsj 
12.45Stålkonstruksjoner i DCM

Materialer og profiler. Klassifisering. Deformasjonsmekanismer. Energiabsorberende avstivninger.

Dr.tech. Olav Olsen AS

(Ø. Løset)

MG engineering

(M. Gjestvang)

14.00Pause med forfriskinger 
14.15Spesielle problemstillinger

Prefab bygg. Eksisterende bygg. Påbygninger. Kjeller- og fundamentkonstruksjoner.

Dr.tech. Olav Olsen AS

(Ø. Løset)

15.30Oppsummering 
16.00Avslutning