Hva skjer, Kurs og Arrangementer Dimensjonering av bygninger utsatt for støt og vibrasjoner – Kurs 12. februar
dimensjonering-av-bygninger-utsatt-for-stot-og-vibrasjoner-kurs-1-mars

Bruk av stadig mer optimaliserte konstruksjoner og bygninger og ombygning av overveiende statisk på kjente bygg til nye aktiviteter, har gjort det nødvendig å gjennomføre dynamisk dimensjonering og kontroll i stadig større utstrekning. Kraftige støt og eksplosjoner er blitt aktualisert i forbindelse med skjerpede sikkerhetskrav til bygninger.

Støt, vibrasjoner og svingninger i konstruksjoner kan redusere menneskelig komfort ved å skape ubehag og panikk og forstyrre og ødelegge funksjoner til fintfølende apparater og operasjoner. Gjentatte og store forskyvninger kan føre til skader og uønskede støt og at maskiner og andre installasjoner ikke funksjonerer som planlagt.

Vibrasjoner nær resonansfrekvenser kan gi lokale skader og i verste fall brudd i konstruksjonsdeler eller kollaps av hele bygget. Det er derfor behov for å kunne behandle bygninger utsatt for støt og vibrasjoner grundigere og mere nøyaktig enn man har gjort hittil. Etter endt kurs skal du kjenne til dynamiske problemstillinger for bygninger, kvantifisere og dimensjonere for disse.

For program, praktisk informasjon og påmelding til kurset som foregår den 1. mars 2019, trykk her.