Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Dagslys og dagslysberegning i DIALux evo 8.1 – 23. mai
dagslys-og-dagslysberegning-i-dialux-evo-8-1-23-mai

Kurset passer for deg som prosjekterer eller er bestiller av belysning og vil gi deg en god oversikt over hvilke muligheter som finnes med dagslys, samt en innføring i hvordan man kan benytte programvaren DIALux.

Kurset vil gi gode råd og veiledning for hvordan planlegging og prosjektering av godt dagslys kan gjennomføres. Kurset er todelt; i første del tar vi for oss teori rundt dagslys, mens vi i andre del gir en innføring i dagslysberegning med DIALux. I dette kurset vil vi også gjennomgå enkelte funksjonelle aspekter ved dagslys, som blant annet belysningskvalitet og energibruk.

Kursinnhold:

 • Dagslysets kvalitet
 • Kriterier for godt dagslys og utsyn
 • Beregninger
 • Hvor må man ha dagslys?
 • Krav i gjeldende TEK
 • Preaksepterte ytelser og løsninger
 • Energibruk
 • Solavskjerming
 • Dagslysberegning i DIALux

Målgruppe:

 • Rådgivende ingeniører (f.eks. RIE, RIEn, RIByfy)
 • Leverandører
 • Lysdesignere
 • Belysningsplanleggere
 • Arkitekter/Interiørarkitekter
 • Byggherrer og eiendomsutviklere
 • ​Installatører

Kursholdere:

Line DagslysLine R. Karlsen, Erichsen Horgen
Line Røseth Karlsen har en PhD grad innen feltet energi og inneklima fra Aalborg Universitet. Doktorgradsavhandlingen hennes fokuserte på metoder for å oppnå en helhetlig design av bygg med hensyn til dagslys, termisk komfort og energibruk, –en tematikk hun er lidenskapelig opptatt av å føre videre i sitt daglige virke som rådgivende ingeniør. Line jobber som spesialist i seksjonen inneklima og energi ved Erichsen & Horgen hvor hun særlig jobber med tidligfasevurderinger i byggeprosjekter med rådgivning innen fasadedesign, dagslys, inneklima og energieffektivitet.
Lars Gunnar DialuxLars Gunnar Amundsen,  AKB Lighting AS
Sertifisert Dialux trainer DIAL. Lars Gunnar jobber i dag som lysplanlegger kl. 3 AKB Lighting AS Sandefjord. Han er utdannet elektroingeniør med fagbrev gruppe L og H, og har flere års erfaring som rådgivende ingeniør.

Deltakeravgiften inkluderer:

 • Et heldagskurs
 • Kursmateriell
 • Kursbevis, med oppsummering av kurs-temaet.
 • Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te
 • 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen

OBS! Ansatte i RIF-bedrifter får 10% rabatt, oppgi kode «Sommerlys» ved påmelding