Browsing Category:Presse

Regjeringen svekker byggekvaliteten

Rådgivende Ingeniørers Forening mener regjeringens forslag til endringer i Byggesaksforskriften kan redusere kvaliteten på bygg.Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig sendt på høring forslag til...
Continue reading
1234511