Browsing Category:Presse

RIF med i Lavenergiprogrammet

Rådgivende Ingeniørers Forening har nå blitt deltagere i Lavenergiprogrammet. Dermed står hele byggenæringen samlet om å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging.Også Norsk Teknologi...
Continue reading

NGI inn i RIF-styret

På RIFs årsmøte 2014 ble adm. dir. for NGI (Norges Geotekniske Institutt), Lars Andresen, valgt inn i hovedstyret. Som eksternt medlem i RIF-styret ønsker...
Continue reading
19101112