Rådgivergodkjenning

RIF-godkjenning som rådgiver er den eneste eksterne sertifiseringen av rådgiverne i det norske markedet. RIFs godkjenning er en bekreftelse av både praksis samt relevant og tilstrekkelig utdannelse innenfor et spesifikt fagfelt. Som RIF-godkjent rådgiver innenfor et fagfelt kan du angi dette på din CV, og bruke tittelen MRIF i din signatur . MRIF – tittelen borger for kunnskap og kvalitet og gir de som kjøper rådgivertjenester en trygghet.

 

Krav for å bli godkjent som rådgiver

 • Ajourført faglig kunnskap tilsvarende høgskolenivå (BSc) og relevant praksis innen godkjenningsområdet.
 • Kunnskap om relevante lover og forskrifter. Spesielt med vekt på plan- og bygningsloven samt TEK10.
 • Kunnskap om ytre og eventuelt indre miljøforhold knyttet til godkjenningsområdet.
 • Prosesskunnskap ved ulike former for prosjektgjennomføring.
 • Relevant kunnskap knyttet til profesjonsansvar.
 • Innsikt i gjennomføring og sikkerhets-, helse- og arbeidsforhold på byggeplasser (når relevant).
 • Relevant praksis som oppdragsleder/disiplinleder.
 • God evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon.
 • Kundereferanser som bekrefter samarbeidsevne og evne til å være andres rådgiveropptreden i henhold til RIFs norm for god forretningsskikk.
 • Kunnskap om RIFs lover og krav til medlemskap.

Søknadsbehandling RIF-godkjent rådgiver

Søknadsskjemaet sendes til rif@rif.no.

Vedlegg: CV, kopi av utdanningsdokumentasjon og henvisning til referanseprosjekter og referansepersoner.

Søknaden behandles i RIFs Godkjenningsråd. En saksforbereder fra Godkjenningsrådet vil avtale intervju med søker før behandling i Godkjenningsrådet, og dessuten kontakte oppgitte referanser.

Det er ikke absolutte minimumskrav til antall års praksis for RIF-godkjente rådgivere. Vurderingen av punktet «relevant praksis som oppdragsleder/disiplinleder» vil derfor være skjønnsmessig og tilpasset kompetansebehovet i de omsøkte faggrupper. Godkjenningsrådet vil normalt ta utgangspunkt i praksiskravet som forskrift til plan- og bygningsloven stiller til faglig ledelse av prosjektering i tiltaksklasse 2, dvs 6 års relevant praksis. Godkjenningsrådet vil basere sin avgjørelse på en helhetsvurdering av søkeren.

RIF-godkjente rådgivere blir knyttet til én eller flere av RIFs faggrupper. Det er en mindre, fradragsberettiget serviceavgift knyttet til aktivitetene i de aktive faggruppene.

Dersom RIF-godkjent rådgiver går over til et annet RIF-firma, kan RIF-godkjenningen opprettholdes. Dersom RIF-godkjent rådgiver går over til en virksomhet som ikke er RIF-medlem, bortfaller godkjenningen.

For hver RIF-godkjent rådgiver er det et behandlingsgebyr på kr 1.000 pr. faggruppegodkjenning. Dersom et firma har RIF-godkjente rådgivere i flere faggrupper, legges firmaets medarbeidere innen hver faggruppe til grunn.

Ta kontakt med rif@rif.no dersom du spørsmål angående godkjenning.

Søknadsbehandling for godkjenning av rådgiver

 1. Søknadsskjemaet for rådgivere sendes til rif@rif.no, sammen med vedlegg som dokumenterer at kravene er ivaretatt.
 2. Søknaden behandles i RIFs Godkjenningsråd.

Last ned skjema for rådgivergodkjenning.