Firmagodkjenning

RIF er en bransjeforening for rådgiverfirmaer og ønsker alle kvalifiserte firmaer velkommen. RIFs Godkjenningsråd behandler søknad om medlemskap, med vurdering av både firma og sentrale medarbeidere. Som ledd i godkjenningen blir medlemsfirmaene knyttet til RIFs faggrupper, med utgangspunkt i godkjenning av firmaets RIF-godkjente rådgiver(e).

Instruks for RIFs Godkjenningsråd.

Krav til firmaet

For å bli godkjent som medlem i RIF kreves:

  • Krav til tilfredsstillende forretningsmessig drift.
  • Dokumentert kompetanse innenfor aktuelle faggrupper
  • Firmaet skal ha et system for kvalitetsstyring i henhold til prinsippene i NS – EN ISO 9001 og en dokumenterbar praksis i henhold til dette.
  • Opptreden i henhold til RIFs norm for god forretningsskikk.
  • Firmaet må ha løpende ansvarsforsikring i forhold til art og omfang av firmaets virksomhet med minimum dekning i henhold til kontraktstandardene fra Standard Norge.
  • RIF vil innhente informasjon fra flere av firmaets kunder og samarbeidspartnere.

Behandlingsgebyr for godkjenning

For søkere med inntil 4 medarbeidere er gebyret kr 2.500. For søkere med 5 eller flere medarbeidere er gebyret kr 5.000.

Søknadsbehandling for godkjenning av firma

  1. Søknadsskjemaet for firmaer sendes til rif@rif.no, sammen med søknadsskjema for antall rådgivere.
  2. Vedlegg som dokumenterer at kravene er ivaretatt for firma og rådgiver(e).
  3. Søknaden behandles i RIFs Godkjenningsråd.

Last ned skjema for firmagodkjenning.