Faggrupper

Som ledd i godkjenningen blir medlemsfirmaene knyttet til RIFs faggrupper, med utgangspunkt i godkjenning av firmaets RIF-godkjente rådgivere. RIF har per i dag følgende faggrupper (godkjenningsområder):

 • Akustikk
 • Akvakultur
 • Arkitektur
 • Bedriftsrådgivning
 • Brannsikkerhet
 • Bygge- og anleggsteknikk
 • Bygnings- og eiendomsforvaltning
 • Bygningsfysikk
 • Elektroteknikk
 • Geomatikk
 • Geoteknikk og ingeniørgeologi
 • Informatikk
 • Maskinteknikk
 • Landskapsarkitektur
 • Prosjektadministrasjon
 • Samferdselsteknikk og arealplanlegging
 • Taksering
 • Vann- og miljøteknikk
 • Vassdragsutbygging
 • VVS- og klimateknikk