Søk medlemskap

Bli medlem?

Rådgiverfirmaer er med i RIF fordi det gir dem merverdi gjennom påvirknings- og profileringsarbeid som gjelder den samlede bransjens interesser.

RIF påvirker firmaenes rammebetingelser

 • Offentlige anskaffelser
 • Standardkontrakter
 • God rådgiverpraksis
 • Samspill innen Bygg-, Anleggs og Eiendoms-næringen (BAE)
 • Utdanningstilbud og rekruttering til bransjen

RIF øker rådgivernes synlighet

 • RIF synliggjør rådgiverbransjen og hva den står for
 • RIF-godkjenning synliggjør firmaenes kompetanse

RIF tilbyr sine medlemmer servicetjenester og fordeler

 • Juridisk rådgivning (arbeidsrett, anskaffelser og kontrakter)
 • Ekspertgrupper
 • Faggrupper
 • Øvrige nettverk og forum
 • Forsikring og pensjon
 • Benchmark-rapporter (referansemåling): Lønnsstatistikk, bransjestatistikken RIAS (Rådgivende Ingeniører AS) og halvårlig konjunkturrapport.
 • Medlemskontakt
 • Kurs og konferanser
 • Faglige veiledere
 • Relevante publikasjoner tilgjengelig gjennom nettbutikk (flere er til fri nedlastning)
 • Tilgang på styringssystemet Styrsys til rabattert pris, som RIF har bistått i utviklingen av.

RIF-kontingenten er beregnet ut i fra antall årsverk i foretaket. Kontingent per ansatt reduseres jo større foretaket er. For øvrig reduseres også kontingenten for første medlemsår med 1/12 per måned fram til det formelle opptaket som medlem (vi følger kalenderåret ift. beregning av kontingent). Kostnadene til medlemskapet gis det skattemessig fradrag for.