Hva skjer, Kurs og Arrangementer BIM BuildingSMART – basiskurs – bli sertifisert – Mars 2019
bim-buildingsmart-basiskurs-bli-sertifisert-mars-2019

FBA (Tekna/NITO) og RIF inviterer med dette til et dagskurs 6. mars i innføring i bruk av åpen BIM.

BuildingSMART Norge har utarbeidet lærerplaner for åpen BIM-sertifisering, og det er RIF som på bakgrunn av disse har utviklet et BIM basiskurs. Du kan lese mer om læreplaner og sertifisering på hjemmesiden til buildingSMART.

Målgruppe

Basiskurset er for hele bransjen:

  • Byggherrer
  • Arkitekter
  • Rådgivende ingeniører

Det forventes at deltakerne har en relasjon til bygge-bransjen og kjenner prosessen for et byggeprosjekt.

Målsetting

Etter endt kurs skal du ha fått grunnleggende kunnskap og forståelse av bruk av åpen BIM.

I samarbeid med buildingSMART settes det av tid på slutten av kursdagen for sertifisering gjennom en halvtimes multiple – choice eksamen. Brukersertifiseringen er en flervalg-spørsmål -test med ca. 40 spørsmål som skal besvares på 35 minutter. Alle som blir registrert til brukersertifisering får tre forsøk innen 30 dager fra registrering. Godkjent sertifikat krever minst 80 % korrekt svar på testen.

Foredragsholdere:

Arve Lønes, Multiconsult Norge AS

Harald Yggeseth, Multiconsult Norge AS

Program:

0930          Registrering

1000          Introduksjon – velkommen

1010          åpenBIM prosjekter og effekter ved bruk av åpenBIM

1045          åpenBIM og buildingSMART

1130          Modellkvalitet – åpenBIM i programvare

1200          Lunsj

1300          Hvordan komme i gang med åpen BIM

1430          Trender – Fremtidens bruk av åpenBIM

1500          BIM sertifisering

1600          Avslutning / oppsummering

 For påmelding, trykk her.

Praktiske opplysninger:

Kursnummer, tid og sted

20190125 – 6. mars 2019, Oslo

Påmeldingsfrist:

  1. februar 2019

Deltakeravgift

Kr. 4100,- for RIF-, FBA og buildingSMART-medlemmer, kr. 4600,- for NITO- og Tekna-medlemmer og kr. 5200,- for andre.

Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning. Reise og opphold kommer i tillegg.

Avbestilling

Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr på 20% av deltakeravgiften.

Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes full avgift.

Kontaktperson

Teamleder kurs drift, rådgiver fagkurs Anne Dyve, anne.dyve@nito.no