Hva skjer BIM BuildingSMART – basiskurs – bli sertifisert – 13. november
bim-buildingsmart-basiskurs-bli-sertifisert-13-november

FBA (Tekna/NITO) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) inviterer med dette til et dagskurs i innføring i bruk av åpen BIM. 

BuildingSMART Norge har utarbeidet lærerplaner for åpen BIM-sertifisering, og det er RIF som på bakgrunn av disse har utviklet et BIM basiskurs. Du kan lese mer om læreplaner og sertifisering på hjemmesiden til buildingSMART.

Målgruppe
Basiskurset er for hele bransjen:
• Byggherrer
• Arkitekter
• Rådgivende ingeniører
Det forventes at deltakerne har en relasjon til byggebransjen og kjenner prosessen for et byggeprosjekt.

Målsetting
Etter endt kurs skal du ha fått grunnleggende kunnskap og forståelse av bruk av åpen BIM.

I samarbeid med buildingSMART settes det av tid på slutten av kursdagen for sertifisering gjennom en halvtimes multiple – choice eksamen. Brukersertifiseringen er en flervalg-spørsmål -test med ca. 40 spørsmål som skal besvares på 35 minutter. Alle som blir registrert til brukersertifisering får tre forsøk innen 30 dager fra registrering. Godkjent sertifikat krever minst 80 % korrekt svar på testen.

Foredragsholder
• Arve Lønes, Multiconsult Norge AS
• Harald Yggeseth, Multiconsult Norge AS

Program
0930 Registrering
1000 Introduksjon – velkommen
1010 åpenBIM prosjekter og effekter ved bruk av åpenBIM
1045 åpenBIM og buildingSMART
1130 Modellkvalitet – åpenBIM i programvare
1200 Lunsj
1300 Hvordan komme i gang med åpen BIM
1430 Trender – Fremtidens bruk av åpenBIM
1500 BIM sertifisering
1600 Avslutning / oppsummering

Praktiske opplysninger
Kursnummer, tid og sted
20180795 – 13. november 2018, Oslo

Påmeldingsfrist: 23. oktober 2018

Deltakeravgift
Kr. 3950,- for RIF og FBA og buildingSMART-medlemmer
Kr. 4550,- for NITO- og Tekna-medlemmer
Kr. 5200,- for andre.
Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning.
Reise og opphold kommer i tillegg.

Avbestilling
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr på 20% av deltakeravgiften. Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes full avgift.

Kontaktperson
Teamleder kurs drift, rådgiver fagkurs Anne Dyve, anne.dyve@nito.no