• Hjem
 • Best Value Procurement
Best Value Procurement

Hva er Best Value Procurement (BVP)?

BVP er en spesifikk måte å gjennomføre innkjøp på som RIF har brakt til Norge. Vi har drevet opplæring i metoden siden 2013 og også publisert lærebok på norsk om temaet. Det første BVP-prosjektet ble signert i 2017, et veiprosjekt på 1,8 mrd. kroner. Flere piloter er under gjennomføring (barnehager, skoler, museum, spesialbygg). Metoden har fått en positiv mottakelse i det norske markedet. Hittil er over 200 personer kurset her til lands.

Kurs og sertifisering blir arrangert av RIF/Tekna/NITO mfl.

Hva er utfordringen med gjeldende innkjøpspraksis?

Private og offentlige innkjøpsprosesser har i stor grad fokus på pris og ikke verdi. Det er utfordrende for oppdragsgivere å skille på kvalitetsforskjeller. Det er ofte også betydelige transaksjonskostnader for begge parter.

I gitte situasjoner bruker oppdragsgivere mye ressurser på kontroll og detaljstyring av leverandører, mens disse bruker tilsvarende ressurser på å kartlegge feil og tilleggskrav for å kompensere for lav anbudspris. Det er en uheldig situasjon som potensielt kan bidra til å skape budsjettoverskridelser og høyt konfliktnivå. Samtidig får leverandørene lite for til utvikling. Bruk av BVP minimerer denne type utfordringer betraktelig.

Resultater av BVP

 • Brukt i over 20 år, i over 1900 prosjekter, totalt over 60 mrd. kr i prosjektkostnad
 • Brukes i store offentlige og private prosjekter i USA og Nederland, og nå også Norge
 • Over 90% av prosjektene innenfor budsjett og tid
 • Reduksjon av totalkostnader med 10-30% ift. tradisjonelle anskaffelser
 • 50% reduksjon av totale anskaffelseskostnader/tidsbruk – for begge parter
 • 98% av brukere av BVP er svært fornøyde – og vil ikke tilbake til gamle metoder
 • Brukes til alle typer anskaffelser og sektorer: Bygg og anlegg, IKT, helsetjenester og utstyr, drifts- og servicetjenester, totalleveranser og rådgivning/prosjektering/rammeavtaler.

Metodebeskrivelse

 • 6-siders tilbud – teller 45%
  • Prestasjoner: Dokumentasjon som beviser hvorfor de som tilbys er de beste for akkurat dette oppdraget. Prestasjonsdata som er etterprøvbare (to sider)
  • Risiko: risiko som påvirker oppdragsgiver og leverandørens tiltak for å håndtere dette (to sider)
  • Tilleggsverdier: tiltak ut over minimumskrav som gir økt verdi for oppdragsgiver (to sider)
 • Intervju – teller 30%
  • Kun nøkkelpersoner fra leverandør samt et evalueringsteam, som ikke vet prisen
 • Pris – teller 25%
  • Pris for å oppfylle kravspesifikasjonen og for tilleggsverdier

I RIFs nettbutikk, kan du bestille en norsk introduksjonsbok om Best Value. Trykk her for mer informasjon.

Kontakt RIFs utviklingssjef Ari Soilammi, ari.soilammi@rif.no, for mer info.