Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Best Value Procurement (BVP) – 27. juni
best-value-procurement-bvp

På dette 2-dagers kurset introduserer vi deg for Best Value-metoden, også omtalt som Best Value Procurement  (prestasjonsinnkjøp) eller BVP.

BVP er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. Metoden skal skape verdi for alle parter i prosjektet – uten å énsidig kun fokusere på anskaffelsespris. Prosjektene skal heller ikke bli dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder.

Kurset belyser:

  • Hvordan kan vi sørge for mer effektiv gjennomføring av prosjekter?
  • Hvordan kan vi bedre utnytte leverandørenes kompetanse?
  • Hvordan kan vi minimere risiko?
  • Hvorfor fører kontrakter ofte til skuffelser på begge sider?
  • Hvordan finner vi de beste leverandørene?

For påmelding, trykk her.

LÆRINGSUTBYTTE

BVP-prosessen gir deg som bestiller et verktøy for å identifisere og velge Best Value-leverandører for dine prosjekter, basert på ytelse i stedet for bare laveste pris. Best Value metoden har blitt brukt i Nederland i over 10 år og har de siste årene også vært testet ut og fått et fotfeste i det norske markedet.

Etter å ha deltatt på kurset vil du kjenne til de grunnleggende prinsippene for en Best Value (BV)-tilnærming, og vite hva som skiller slike prosjekter fra prosjekter som ikke har en  BV-tilnærming.

Etter å ha deltatt på kurset vil du være i stand til å overføre de grunnleggende prinsippene og metodene til egen rolle i prosjekter, både fra et innkjøps- og salgsperspektiv, samt  å overføre de grunnleggende prinsippene og metodikken inn i et prosjekt.

MÅLGRUPPE

  • Kurset passer for prosjektledere, prosjekteiere, rådgivere, kontraktsansvarlige, juridiske rådgivere, innkjøpsansvarlige
  • Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører.

Som leverandør kan en bedre forståelse av Best Value Procurement (BVP) gi deg større sannsynlighet for å vinne konkurranser.

Det er først og fremst bygg-og anleggsbransjen som har tatt metoden i bruk, men anskaffelsesmetoden er generisk og derfor overførbar til flere bransjer. I senere tid har også IKT anskaffelsesprosjekter tatt metoden i bruk.

Denne metoden er mest aktuell for bedrifter eller virksomheter som kjøper inn tjenester. Det kan også eksempelvis innbefatte Catering-, drifts- og vedlikeholdstjenester osv.

INNHOLD I KURSET

På kurset gjennomgås fasene i Best Value-metoden:

Del 1: Filosofi og bakgrunn for BV
Del 2: Forberedelsesfasen
Del 3: Vurderingsfasen (inkludert case trening)
Del 4: Konkretiseringsfasen
Del 5: Utførelsesfasen

KURSDETALJER

Kurset går over 2 dager med samling i klasserom.

Maks antall deltagere kurset er 16. Opplæringen vil være interaktiv, med mange eksempler fra virkeligheten.

Kursholder vil være en konsulent fra Best Value Group, kjent som et ledende firma i Nederland på dette området. De har vært forfattere til en rekke bøker om Best Value, hvorav den ene er oversatt på norsk: «Best Value Procurement-prestasjonsinnkjøp».

Kurset holdes på engelsk og etter kurset kan du gjennomføre en valgfri online-eksamen og oppnå en nivå «B-sertifisering» i metoden.

Metodens opphav
BVP-metoden er utviklet ved Arizona State University i USA og er benyttet med stor suksess i over 1700 prosjekter over en 20 års periode. Nederlandske byggherrer var de første ut i Europa og har brukt metoden i over 300 prosjekter. Oppdragsgivere i Polen, Tsjekkia og Danmark er også i ferd med å ta metoden i bruk, men er ikke kommet like langt.