Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Best Value Procurement (BVP) seminar – 22. mai
best-value-procurement-bvp-seminar

Praktisk informasjon

Start: Onsdag 22. mai 2019 – 12:00
Slutt: Onsdag 22. mai 2019 – 15:30
Adresse: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata
Påmeldingsfrist: Onsdag 15. mai 2019 – 23:59
Ansvarlig: Magne Hareide, mob: 90745113
 
 

 

 

Beskrivelse

Best Value Procurement (BVP) er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som ennå er fersk i Norge. På seminaret får du høre om erfaringene fra pilotene og deres leverandører. Så langt er 16 BVP-kontrakter inngått, tre konkurranser pågår og flere er underveis i Difis pilotprogram.

Difi leder en pilotering av metoden i Norge. BVP hjelper deg å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon. Med BVP gjennomfører oppdragsgiver en effektiv og målrettet konkurranse som spisses mot leverandørens evne til å se hele oppdraget fra start til mål og bidrar til redusert risiko. Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side. Hele veien etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon på at leverandørens påstander er pålitelige.

Program foreløpig

1) Innledning og velkommen
Introduksjon til BVP metoden, ved Cecilie Blytt, Difi 

2) Konkurransefase, kombinere med leverandørinfo – hvordan levere tilbud 
Hvordan gjennomfører vi konkurransen og hva er et godt BVP-tilbud? ved Bjørn Børseth/Magne Ramlo, Nye Veier
BVP fra et leverandørperspektiv – hva er bra og hva kan bli bedre? NN Entreprenør

3) Konkretiseringsfasen 
Hvordan få frem mest mulig usikkerhet i konkretiseringsfasen? NN Byggherre

4) Råd fra forskerne til kommende BVP-prosjekter 
NTNU

Pause

5) Prosjekt gjennomføring med BVP 
Hvordan styrer vi usikkerhet i gjennomføringsfasen? NN Entreprenør – vår nye rolle som entreprenør
Vår rolle som BVP byggherre i gjennomføringsfasen, NN Byggherre

6) Presentasjon av kommende prosjekter 

Mål for seminaret 
Spre kunnskap om bruk av innkjøps- og prosjektstyringsmetodikken Best Value – prestasjonsinnkjøp og hvordan metoden kan legge til rette for, og følge opp, optimale leveranser med lavest mulig risiko.

Målgruppe 
Seminaret passer godt for alle oppdragsgivere og leverandører, herunder prosjektledere, rådgivere, arkitekter, innkjøpere og andre fagansvarlige i offentlige bygge- og anleggsprosjekter. BVP-pilotene og deres leverandører er prioritert.

Forkunnskaper  
Interesse for prestasjonsinnkjøp – Best Value Procurement (BVP).

Programkomiteen:
• RIF ved Ari Soilammi
• EBA ved Torild Engh
• Arkitektbedriftene i Norge ved Anette Søby Bakker
• NTNU ved Bjørn Andersen
• MEF ved Tone Gulliksen
• Leverandørutviklingsprogrammet ved Harald Aas
• Difi ved Cecilie Blytt