Hva skjer, Kurs og Arrangementer Best Value for leverandører, entreprenører og rådgivere – Mars 2019
best-value-for-leverandorer-entreprenorer-og-radgivere-mars-2019

Best Value er en filosofi som bidrar til å skape verdier for alle parter i et prosjekt – uten ensidig å fokusere på pris, og uten at prosjektene blir dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder. Denne filosofien er basis for en prosjektstyringsmetode som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon.

Målgruppe
Målgruppen er primært bygge- og anleggsnæringen dvs. entreprenører, rådgivere, arkitekter, prosjektlederfirmaer mv.

IKT-næringen vil også ha godt utbytte av kurset siden anskaffelsesmodellen er generisk – og BVP vil også tas i bruk på IKT-anskaffelser i løpet av 2018.