Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Arendalsuka 2019: “Råtner kommune-Norge på rot?”
arendalsuka-2019-ratner-kommune-norge-pa-rot
Rådgivende Ingeniørers Forening inviterer sammen med Stærk & Co til en særs spennende debatt under Arendalsuka. 
Tid: Tirsdag 13/8 2019 12:00 – 13:30
Sted: Arendals Sjømandsforening, 3. etasje

Om arrangementet

Rådgivende Ingeniørers Forenings eksperter har undersøkt vedlikeholdsetterslepet på kommunale/fylkeskommunale bygg og veier samt vann- og avløpssystemet. Rapporten viser et massivt vedlikeholdsetterslep på flere hundre milliarder kroner i norske kommuner og fylkeskommuner.

Tar kommunene vedlikeholdsetterslepet på alvor? Truer vedlikeholdsetterslepet funksjonaliteten på de kommunale tjenestene? Hva gjør staten for å sette kommunene i stand til å håndtere denne situasjonen? Disse spørsmålene og flere andre diskuterer vi med relevante politikere og andre fagaktører.

Medvirkende
 • Harald Vaagaasar Nikolaisen, Adm. direktør, Statsbygg
 • Idar Kreutzer, Adm. Direktør, Finans Norge
 • Helge Orten, Leder for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Høyre
 • Svein Roald Hansen, Stortingsrepresentant (Finanskomiteen), Arbeiderpartiet
 • Torhild Bransdal, Stortingsrepresentant (Kommunalkomiteen), Kristelig Folkeparti
 • Heidi Greni, Stortingsrepresentant (Kommunalkomiteen), Senterpartiet
 • Erik Kjelstadli, Rådmann, Bærum Kommune
 • Ina Aspestrand, Avdelingsleder Eiendomsledelse, Multiconsult
 • Lars Strøm Prestvik, Direktør, Kommunalbanken
 • Helge Eide, Områdedirektør interessepolitikk, KS
 • Liv Kari Skudal Hansteen, Adm. Direktør, Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Jan Erik Larsen, Ordstyrer, Kruse Larsen