Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Åpent møte i RIFs Samferdselsforum – 26. september
apent-mote-i-rifs-samferdselsforum-26-september

Velkommen til Åpent møte i RIF Samferdselsforum 26.9.2019: Rådgivernes rolle i nye Statens vegvesen og nye fylkeskommuner

Regionreformen trer i kraft fra 1.1.2020. De endringene som foregår i Statens vegvesen og fylkeskommunene som følge av regionreformen vil påvirke rådgivernes hverdag. Vårt mål er at RIF-bedriftene fortsatt skal være gode rådgivere for de nye fylkeskommunene og nye Statens vegvesen. Derfor er det viktig at vi får en god forståelse av rammene for endringene og hvilke effekter som er forventet av endringene.

Vi har noen flotte innledere:

  • Aud Riseng, Samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune,
  • Gro Ryghseter Solberg, avdelingssjef for strategi, styring og eierskap, Infrastruktur, Viken fylkeskommune
  • Karstein Fauskanger, direktør ressurs, Statens vegvesen Region midt.

Innlederne er utfordret til å si noe om organisering av samferdselsområdet i «sin» organisasjon, hvordan de ser for seg byggherrer-rollen framover og hva rådgiverne kan forvente av endringer. Vi legger opp til en panelsamtale i siste del av møtet hvor det også vil være mulig å stille spørsmål til innlederne.

Møtet avholdes i Asplan Viaks lokaler i Kongens gate 1 i Oslo sentrum.  Vi starter med lunsjservering kl. 11.30, og det faglige programmet starter fra kl. 12.  Vi avslutter ved 17-tiden med mingling og servering av tapas.

Velkommen!

Av hensyn til serveringen trenger vi forhåndspåmelding. Påmeldingsfrist er mandag 23.9 kl. 16.00.

Påmelding - Åpent møte i RIFs Samferdselsforum