Sjekk medlemsfordelene og søk medlemsskap

Hva skjer hos RIF

Her finner du Dagslysveilederen

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har lansert en ny dagslysveileder. Veilederen konkluderer med at det er behov for endringer i gjeldende regler for dagslys.Veilederen som...
Continue reading

Søk på NVFs studiestipend

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innen veg- og trafikkfag.Formålet er å støtte studenter og forskere og samtidig gi...
Continue reading