Byggesaksblanketter må samsvare med reglene

17.09.2012

RIF har gjennomgått de nye byggesaksblankettene vedrørende uavhengig kontroll som har ligget ute til høring hos DiBK. Vi mener at blankettene må gi uttrykk for en korrekt regelverksforståelse, og at de må være i samsvar med gjeldende lov- og/eller forskriftskrav. RIF mener det er uklart om det er slikt samsvar, og vi har forslag til hvordan en slik uklarhet kan fjernes eller reduseres.

Ett av formålene med å revidere loven var jo nettopp å skape klarere, mer presise og forenklede regler. Klarhet og presisjon gir forutsigbarhet, noe som er et grunnleggende behov for alle aktører i en byggesak. Denne intensjonen er det viktig at blankettene følger opp, i kombinasjon med målet om forenkling. Det er RIFs mening at forutsigbarhet og forenkling ikke nødvendigvis er ensbetydende med reduksjon av blanketter.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen fra RIF.

Liv Kari