Spennende Bellona-seminar i etterdønningen av statsbudsjettet

14.10.2011

RIF deltok i dag på et fellesseminar i regi av Bellona, for deltakere i bygg-, energi- og ressursforum. Hensikten var å forberede høringene i Stortinget knyttet til Statsbudsjettet.

Representanter fra departementene ga først en oversikt over det fremlagte budsjettet og de prioriteringer Regjeringen har gjort. Videre ble avgiftspolitikken med spesielt fokus på miljøavgifter, samt mer spesifikke innlegg knyttet til miljøprofilen i enkelte utvalgte departementers budsjett presentert.

Etter at byråkratenes hadde holdt sine innlegg, diskuterte vi interesseorganisasjonene muligheten for felles strategier for høringene knyttet opp til både energi, energieffektivisering, avfall og transport.
Her kom det mange gode innspill til et felles budskap til møtet med de tre komiteene på stortinget. Blant annet sluttet forsamlingen seg bak at det er feil med et budsjettkutt som rammer Enova.

All ros til Bellona for å holde dette seminaret.

Liv Kari